Rol overheid: informeren en duiden

Met de regelmaat van de klok worden onder de rook van Isla gehaltes voor zwaveldioxide gerealiseerd die boven de 500 microgram per m3 lucht liggen. Informatie hieromtrent heeft SMOC in de rechtszaal afgedwongen en wordt sindsdien op www.luchtmetingencuracao.org gepubliceerd. Duiding van de Curaçaose overheid over deze gehaltes ten behoeve van publieke informatievoorziening blijft, wederom met de regelmaat van de klok, achterwege. Blijkbaar genieten de tienduizenden bewoners onder de rook van de Isla niet de humane achting van Curaçaose politici. Gelukkig doet SMOC dat wel door de gehaltes van zwaveldioxide te vergelijken met de richtlijnen van de World Health Organization (WHO). Het kan en moet ook anders. Het is aan de overheid om het publiek te informeren. In Nederland wordt het publiek via Teletekst geïnformeerd (zie hieronder). Net als SMOC en de WHO vindt de Nederlandse overheid dat gehaltes van zwaveldioxide boven de 500 microgram per m3 lucht ‘ernstig’ zijn. Gek genoeg vindt de Koninkrijksregering het voor de Koninkrijksgenoten op Curaçao niet ernstig genoeg om zich op grond van Art. 43 van Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden orde op zaken te stellen. Dit geeft op zijn beurt weer te denken over de bloedgroep van Nederlandse politici.

Drs. Arjan Linthorst

TeletekstNederlandSO2

Reacties zijn gesloten