Vakantie op Dushi Korsou: zon, zee……en SO2

Lekker genieten van je vakantie. Op Curaçao kan dat heel goed, als je maar niet onder de rook van de Isla-raffinaderij woont. Deze raffinaderij stoot grote hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) en fijn stof uit. Zo ook in de maand juli. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla. Ook de uitstoot van fijn stof (PM10 ter hoogte van Kas Chikitu) baart SMOC zorgen, met name voor de ouderen onder ons. De uitstoot van PM10 was, zo blijkt uit eerste metingen, fors. Zie hieronder voor de diagrammen.

KasChikitufijnstof10PMjuli2014

BethChaimKasChikituSO2juli2014

Reacties zijn gesloten