Maandelijkse archieven: september 2014

Ministerschap(pen) een speeltuin van de democratie?

Een dag later dan beloofd heeft Minister Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Kamervragen beantwoord over de Isla. Het antwoord is teleurstellend te noemen. Hennis geeft aan dat zij als werkgever een verantwoordelijkheid heeft om personeel van defensie gezondheidsveilig te huisvesten op Curaçao. Logisch natuurlijk. Het is duidelijk dat je dan niet benedenwinds van de Isla moet zijn. Vreemd is wel hoe Hennis met Minister Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur) van Curaçao nu is overeengekomen om een extra … Lees meer

Wereldrecord van Isla? Concentratie PAK’s extreem hoog.

Met regelmaat beklaagt SMOC zich over de Curaçaose overheid inzake het handhaven van de Isla. Kennis hiervoor is immers voorhanden met gezaghebbende rapporten van bijvoorbeeld EcoRYS en TNO, alsook de website www.luchtmetingencuracao.org waar met name de uitstoot van zwaveldioxide kan worden gevolgd. De verbazing van SMOC is dan ook groot, dat diezelfde overheid een onderzoek heeft gelast naar de atmosferische concentratie van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) als gevolg van de uitstoot van de Isla. Welnu, de onderzoekster van MOTE Marine … Lees meer

Binnenkort duidelijkheid van Minister Hennis-Plasschaert?

Enige tijd geleden uitten militairen, veelal woonachtig in Juliandorp, hun zorgen over de giftige uitstoot van de Isla. Deze zorgen hebben de Tweede Kamer bereikt, alsook SMOC. Voor SMOC was het zelfs reden om de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, te informeren over de Isla. Duidelijkheid is er nog niet echt. Het is daarom dat dit onderwerp gisteren op de agenda stond van de Tweede Kamer. Wat is de uitkomst? Minister Hennis-Plasschaert wordt geacht deze maand de Tweede Kamer te … Lees meer

Persbureau Qracao: ‘Van Raak vraagt Plasterk over verhuisregeling militairen Julianadorp’

DEN HAAG – Ronald van Raak wil van de Nederlandse regering weten of de gezondheid van Nederlandse militairen belangrijker is dan de gezondheid van Curaçaose bewoners in Julianadorp. Het SP-Tweede Kamerlid vroeg dat tijdens een commissievergadering Koninkrijksrelaties die vanmiddag werd gehouden. Aanleiding is de speciale verhuisregeling van het ministerie van Defensie voor militaire bewoners in Julianadorp, die last hebben van de Isla. Bron: Persbureau Qracao

SMOC op ParadiseFM: Isla in Tweede Kamer

Bestuurslid Arjan Linthorst geeft toelichting op het aanstaande debat over de Isla in de Tweede Kamer. Luister hier: SMOCParadiseFM9september2014.

SO2 uitstoot van de Isla rijst de pan uit

Al decennialang vervuilt de Isla de atmosfeer op Curaçao en wel voornamelijk in wijken als bijvoorbeeld Marchena en Buena Vista. De mate waarin verschilt echter per jaar, omdat de Isla tal van technische gebreken kent. Het is daarom dat de Isla in 2010, 2011 en 2012 perioden van relatieve inactiviteit heeft gekend: de productie verminderde substantieel. Geen wonder, want de Isla is een oude bromtol die dateert van WOI. In 2013 daarentegen bromde de Isla volop met de hulp van … Lees meer

Isla schendt mensenrechten, aldus GroenLinks, SP, VVD, CDA en PvdA (2008)

In 2008 lieten Kamerleden van VVD, SP, GroenLinks, CDA en PvdA hun tanden zien, omdat volgens hen ‘artikel 2 en 8 EVRM [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens] geschonden worden’ door de Isla. Lees hier voor de Kamervragen: Isla Kamervragen Rutte cs april 2008.

Forse overschrijding alarmwaarden

In de maand augustus was het weer flink raak met de Isla. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla. SMOC hoopt van harte dat in het nieuwe politieke seizoen een serieuze interesse voor de Isla ontwikkelt.