SO2 uitstoot van de Isla rijst de pan uit

Al decennialang vervuilt de Isla de atmosfeer op Curaçao en wel voornamelijk in wijken als bijvoorbeeld Marchena en Buena Vista. De mate waarin verschilt echter per jaar, omdat de Isla tal van technische gebreken kent. Het is daarom dat de Isla in 2010, 2011 en 2012 perioden van relatieve inactiviteit heeft gekend: de productie verminderde substantieel. Geen wonder, want de Isla is een oude bromtol die dateert van WOI. In 2013 daarentegen bromde de Isla volop met de hulp van de BOO en in 2014, tot nu toe, zo nog harder. Dat blijkt uit onderstaande diagram waarin het gemiddelde gehalte voor zwaveldioxide (SO2) in de atmosfeer is uitgezet tegen de tijd in jaren (bron: www.luchtmetingencuracao.org). De grafiek laat enerzijds een enorme stijging zien en anderzijds ook, dat in jaren van relatieve inactiviteit, het gemiddelde gehalte van zwaveldioxide zich alsnog boven de 20 µg/m3 (WHO-norm; 24 uurs gemiddelde) bevindt. Het is bekend dat de mensen onder de rook van de Isla hiervoor de hoogste tol moeten betalen. Pernis is er een paradijs bij.

Drs. Peter van Leeuwen (voorzitter en oprichter SMOC)

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid en chemisch adviseur SMOC)

 

TrendSO2jaren

Reacties zijn gesloten