BON PASKU; BON AÑA NOBO

Pa tur hende di Korsou, pero altamente pa hende abou di Isla: Bon Pasku i Bon Aña Nobo ku a aira fresko. Pakiko altamente pa hende abou di Isla? Lesa abou.

Direktiva di SMOC, Señor Peter van Leeuwen (Presidente), Señora Adriana Boersma anto Señor Arjan LinthorstHappy 2015 SMOC

In 2011 heeft het CBS (Central Bureau of Statistics) op Curaçao aan huishoudens onder andere het volgende gevraagd:

Ondervindt het huishouden in zijn directe omgeving hinder van een van de volgende problemen? Als een van de mogelijkheden kon worden aangegeven luchtvervuiling (roet, rook of stank). Het resultaat hiervan is duidelijk. De mensen onder de rook van de Isla ervaren enorme overlast. Ter illustratie, maar liefst 83,1 % van de geënquêteerden uit Wishi geeft aan stankoverlast te ervaren. Een schande voor Curaçao. Een schande voor het Koninkrijk der Nederlanden. De gedachten van Smoc gaan met Kerst daarom vooral uit naar deze mensen.

Het resultaat van de enquête kunt u hier downloaden: Household with air populatio by geozone.

Reacties zijn gesloten