Vraag van Eickhout (Europarlementarier GroenLinks) aan de Europese Commissie: ‘Betreft: Decennialang nalatig bestuurlijk handelen Rijksministerraad omtrent uitstoot Isla-raffinaderij te Curaçao’

De Isla‐raffinaderij (hierna Isla) op Curaçao stoot al decennialang giftige stoffen uit in bodem, lucht en water, met als gevolg jaarlijks minimaal 18 vroegtijdige doden en een ernstige aantasting van de biodiversiteit(1). Isla handelt bewezen onrechtmatig met een vergunning die zeer zwakke milieunormen kent in vergelijking met die van de EU. Desalniettemin is er nog nooit bestuurlijk opgetreden door noch de Curaçaose overheid noch de Rijksministerraad(2).

1. Is de Commissie op de hoogte van de negatieve impact van Isla op de biodiversiteit en volksgezondheid?

2. Deelt de Commissie de opvatting dat de situatie met betrekking tot Isla strijdig is met artikel 3, lid 1, onder d, artikel 198 en artikel 199, lid 3, van het VWEU?

3. Welke maatregelen gaat de Commissie treffen om te garanderen dat de Rijksministerraad zijn verantwoordelijkheid gaat nemen?

(1) http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-dubbel-en-dwars-ecorys-nei-2005/ http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-tno-2007/ http://www.carmabi.org/consultancy/environmental-studies http://www.stichtingsmoc.nl/2014/10/van-smoc-brief-voor-hennis-en-plasterk.
(2) http://www.stichtingsmoc.nl/2010/01/eindvonnis-civiele-procedure.

Reacties zijn gesloten