Den Haag: is de Isla nu wel of niet een aangelegenheid van het Koninkrijk?

Met “Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben” d.d. 27 februari 2015 informeert Minister Koenders de Tweede Kamer over de economische situatie in Venezuela. Koenders geeft aan dat de ‘inflatie over 2014 bedroeg 64% (bron: Economist Intelligence Unit, januari 2015) en er wordt een negatieve economische groei van – 1% voorspeld voor 2015 (bron: IMF, oktober 2014)’. Het siert de Minister om hier keurig zijn bronnen te vermelden. In dezelfde brief laat hij dat op een cruciaal punt helaas achterwege.

Allereerst valt het op dat Koenders in zijn brief de Isla beschouwt. Typisch is dat, want de Isla-problematiek wordt door het Nederlandse kabinet altijd steevast afgedaan als een lokale aangelegenheid -de Isla is een probleem van, voor en door Curaçao. Nu blijkt volgens Koenders de Isla wel een aangelegenheid van het Koninkrijk der Nederlanden te zijn door de impact van Venezuela op de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden te beschouwen. In relatie met de Isla schrijft hij:

,,Ook voor wat betreft de energievoorziening zijn Aruba, Curaçao en Bonaire afhankelijk van Venezuela. De Isla-raffinaderij op Curaçao is eigendom van Curaçao, maar wordt geëxploiteerd door het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). De raffinaderij levert een bijdrage variërend van 9 tot 11% van het BNP [Bruto Nationaal Product] van Curaçao en zorgt tevens voor aanzienlijke werkgelegenheid.”

Dit impliceert dat de Isla volgens het Nederlandse kabinet wel de zorg van de Rijksministerraad dient te hebben, maar hoe Koenders nu aan de ‘9 tot 11%’ komt? Joost mag het weten, want Koenders geeft juist hier geen bronnen weer. SMOC hoopt van harte dat Kamerleden hem hierop bevragen, want in bijvoorbeeld het Overheidsrapport TAC wordt de bijdrage berekend op 5,3%! Behalve de bruto bijdrage is de netto bijdrage minstens zo interessant in geval van de Isla aangezien er jaarlijks duizenden mensen zijn die volgens EcoRYS een beroep moeten doen op de gezondheidszorg dankzij de vervuilende uitstoot van de Isla. Dit kostenplaatje mag niet worden vergeten want het raakt de mensen onder de rook (gezondheid) en boven de rook (belasting). Staat Minister Koenders hierbij ook stil?

Lees de hele brief van Koenders hier: BriefKoenders2015.

Reacties zijn gesloten