Amigoe: ‘Voor eind augustus uitslag onderzoek groene aanslag’

WILLEMSTAD — Binnen twee maanden moet er duidelijkheid zijn over de samenstelling en herkomst van de groene stof die zich afzet op hekken, airco’s en dergelijke in wijken onder de rook van de Isla. Dit versnelde onderzoek is de overheid met de stichtingen Smoc en Clean Air Everywhere (CAE) overeengekomen en is in een verklaring opgenomen.

Anderhalve week geleden verstrekte het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) de opdracht aan Ecovision voor een onderzoek naar de groene substantie, maar daar werd toen geen termijn bij genoemd. De rechter drong vrijdag tijdens de tweeënhalf uur durende behandeling van het kortgeding van de stichtingen Smoc en Clean Air Everywhere aan op overleg om tot een minnelijke schikking te komen. Zaterdagochtend vond er daarop meteen een overleg plaats gericht op de groene aanslag. Hierbij waren vertegenwoordigers van beide stichtingen, het ministerie en EcoVision aanwezig. Voorzitter Peter van Leeuwen van Smoc (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao) en Johan van Megesem, die namens Clean Air Everywhere aan het overleg deelnam, hebben het overleg als constructief en positief ervaren. Zij willen zo snel mogelijk over de overige eisen praten.

Alle eisen

Een andere eis in het kortgeding was om luchtmetingen te verrichten naar zware metalen zoals Vanadium en Nikkel. De overige eisen zijn: een onderzoek naar de gezondheidsklachten en de oorzaken daarvan; Onderzoek en advies over wat inwoners en bezoekers moeten doen om gezondheidsschade te voorkomen en ook goede voorlichting over de situatie; Dat de overheid aangeeft welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken; Dat de overheid de groene aanslag verwijdert of de kosten daarvoor voor haar rekening neemt; Ook willen de stichtingen dat er binnen twee maanden na uitspraak van het vonnis over alle hierboven genoemde punten zal worden gerapporteerd.

De stichtingen willen voor 8 juli, wanneer de voortzetting is van het kort geding, alle andere eisen ook in afspraken met de overheid omzetten. De rechter kan dan uiterlijk 8 juli, het liefst eerder, alle in een verklaring vastgestelde afspraken in zijn vonnis opnemen. De overheid is aan zet, vinden de stichtingen. Indien de maximale termijn van twee maanden voor alle eisen niet bereikt wordt, zullen zij alsnog de rechter inschakelen.

Positief gesprek

Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen benadrukt dat het een positief gesprek was. “Hopelijk markeert dit het einde van een periode van rookgordijnen en het begin van transparantie, informatie naar de bevolking en het nemen van de juiste maatregelen, zodat de bewoners weer opgelucht kunnen ademhalen.”

Bron: Amigoe, 22 juni 2015

Reacties zijn gesloten