Vrijdag 19 juni: juridisch vuurwerk

Voor in de agenda en hopelijk om nooit te vergeten: vrijdag 19 juni 2015. Op deze dag dient het kort geding van SMOC, Stichting Clean Air Everywhere (hierna Clean Air) en bewoners onder de rook van de Isla, uit bijvoorbeeld Wishi, Piscadera en Boca Sami, tegen het Land Curaçao. Het is namelijk deze overheid die al decennialang wegkijkt bij het onrechtmatig handelen van de Isla en dat terwijl zij als overheid in beginsel de plicht heeft om te handhaven zodat het publieke belang wordt gediend. Bij afwezigheid van zo’n overheid betaalt de burger uiteraard de tol. Zij die boven de rook wonen zien veel belastingcenten gaan naar zorguitgaven, omdat Curaçao 13,8 % van het Bruto Binnenlands Product besteedt aan zorguitgaven. Geen wonder. Er zijn namelijk duizenden mensen onder de rook van de Isla die vrijwel dagelijks een beroep moeten doen op de gezondheidszorg en niet minder dan 18 mensen die vroegtijdig het leven moeten laten, aldus onderzoeksbureau EcoRYS in opdracht van de Curaçaose overheid. Het is duidelijk. Onder de rook wordt de allerhoogste prijs betaald met het schenden van basale mensenrechten in dezen zoals recht op leven en schone lucht.

De uitstoot van de Isla (en de BOO) kent onzichtbare sluipmoordenaars als zwaveldioxide, maar ook uitstoot die wel direct in het oog springt zoals de groene smurrie waar de media afgelopen weken volop over hebben bericht. TNO heeft halverwege het vorige decennium de samenstelling van de groene smurrie reeds bestudeerd: het is rijk aan nikkel- en vanadiumverbindingen die volgens RIVM kankerverwekkend en/of mutageen zijn – mutagene stoffen kunnen veranderingen in je DNA geven. De afgelopen maanden blijkt dat de uitstoot van zwaveldioxide en groene smurrie aanzienlijk groter is dan we helaas al gewend waren en richtlijnen van de World Health Organization (WHO) verbleken helaas bij zoveel geweld (zie bijvoorbeeld de grafiek van hieronder). De acute humanitaire noodzaak voor de mensen onder de rook is dan ook groot, maar het Land Curaçao blinkt helaas uit in afwezigheid en laat haar ingezetenen in het ongewisse. Voor SMOC, Clean Air en bewoners is de maat daarom vol en zij eisen in kort geding o.a. dat z.s.m. de samenstelling van de groene smurrie en de concentratie ervan, samen met diverse andere giftige stoffen, in de lucht (die 25.000 inwoners inademen) wordt onderzocht door RIVM en TNO. In navolging op dit onderzoek dient het Land Curaçao vervolgens haar ingezetenen adequaat te informeren over de milieukwaliteit van hun woonomgeving en moet zij ook opdraaien voor kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van de groene aanslag op huizen. Lees hier verder voor het verzoekschrift: SMÖC ea – Land Curacao KG.

WHO SO2

Reacties zijn gesloten