9 September: Tweede Kamer vergadert over SMOC, Isla en mensenrechten

Is reces vakantie voor de Kamerleden? SMOC is niet te beroerd om Kamerleden ook een fijne vakantie te gunnen, maar direct na het reces staan Isla en SMOC wel op de Kameragenda! Het loont voor een Kamerlid daarom de moeite om de alsmaar erger wordende uitstoot van de Isla en het niet bestuurlijk handhaven ervan door enig overheid goed onder de loep te nemen. Dit uiteraard om vervolgens bestuurlijke daden te initiëren die de aanhoudende schending van mensenrechten teniet doen. Dat is toch niet teveel gevraagd voor een volksvertegenwoordiger?

Concreet. Op 9 september wordt de brief van Minister Koenders d.d. 29 mei 2015 aan de SMOC-bestuursleden Peter van Leeuwen en Arjan Linthorst behandeld. Daarnaast wordt de brief d.d. 29 juni 2015 van Minister Hennis-Plasschaert over de luchtkwaliteitsmetingen van de GGD behandeld. In dezelfde vergadering worden ook mensenrechten, in de meest brede zin van het woord, behandeld. Dit naar aanleiding van een document met internationale aanbevelingen in dezen. Den Haag wordt onder andere aanbevolen om:

,,Verder gaan met het verlenen, wanneer hierom wordt verzocht, van bijstand aan Aruba, Curaçao en St. Maarten om een mensenrechteninstituut.”

Een aanbeveling kan inderdaad geen kwaad. Uiteraard wordt er in dit document met geen woord over de Isla gesproken, want de Isla wordt door Den Haag vakkundig aan het beeld van de VN ontrokken. Lees alle aanbevelingen hier: Overzicht van internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten.

 

Reacties zijn gesloten