Persbericht (reactie op Isla d.d. 6 augustus): “Berichtgeving Isla onjuist”

Anders dan de Isla in haar persbericht d.d. 6 augustus 2015 aan de bevolking wil laten weten zijn er volgens Clean Air Everywhere en SMOC wel degelijk redenen voor sociale onrust. Zo kleuren de huizen groen van de vervuiling en is er flinke gezondheidsschade. Bewoners klagen over alsmaar toenemende klachten van hoofdpijn, keelpijn, benauwdheid en andere kwalen. Om nog maar te zwijgen over het schrikbarende aantal vernevelingen bij baby’s met ademhalingsproblemen dat alsmaar toeneemt. Uit dagelijkse metingen blijkt dat de uitstoot van giftige stoffen de laatste drie jaar verviervoudigd (!) is en ver boven de toegelaten normen uitstijgt (zie grafiek).
Isla zegt te voldoen aan haar vergunning. Zij zou minder aan de uitstoot van giftige stoffen bijdragen dan volgens haar vergunning is toegestaan. Isla is wel degelijk mede verantwoordelijk voor de gezondheidsklachten die de bewoners nu ervaren. De overheid hoort te handhaven, maar doet dat (vooralsnog) niet. SMOC en CAE zijn een kort geding gestart, omdat de overheid vooralsnog (wederom) niets doet aan de vergiftiging van de bevolking onder de rook van het Isla terrein.  
 
Isla verwijst naar een deskundigenrapport waaruit zou blijken dat zij voldoet aan de normen die er voor uitstoot van giftige stoffen gelden. Los van de vraag of dat juist is, hebben SMOC en andere partijen inmiddels aangetoond dat de resultaten van dat rapport onjuist zijn. Dat komt onder meer omdat de uitkomsten van dit rapport zijn gebaseerd op informatie afkomstig van Isla zelf. Andere deskundigen zeggen dat de berekeningen uit het rapport dat Isla nu aanhaalt, niet kunnen kloppen. 
 
 
Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC)
Stichting Clean Air Everywhere (CAE)
 
Voor meer informatie zie onze websites:

Reacties zijn gesloten