Persbureau Qracao: ‘Isla moet toch betalen om oilspill’

WILLEMSTAD – het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is na uitvoerige onderhandelingen tot een schikking gekomen met de Refineria Isla Curaçao BV (ISLA) over de gevolgen van de oilspill in natuurgebied Jan Kok.

Op 26 augustus 2012 werd een olieverontreiniging ontdekt die de saliña van Jan Kok vervuilde. Hierop volgde een onderzoek door onder meer de Havenveiligheidsinspectie, de Milieudienst en de Kustwacht. Deze olieverontreiniging was vermoedelijk veroorzaakt door de ISLA, die dat in eerste instantie ook toegaf, maar die vekrlaring later weer introk.

Volgens het OM leverde dit in ieder geval een verdenking op van overtreding van het Havenreglement en de Landsverordening Maritiem Beheer.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak buitengerechtelijk af te doen. Met ISLA is overeengekomen dat met voortvarendheid de signalerings- en alarmeringsinstallaties van de vaste installaties van Bullenbaai Terminal zullen worden verbeterd. Hiertoe is door de Havenmeester, de Havenveiligheidsinspectie en de directie van ISLA een stappenplan overeengekomen. Ook worden verouderde leidingen en systemen vervangen.

ISLA zal voor haar rekening een civiel werk in de open water verbinding tussen de wateren van Jan Kok en de Bullenbaai laten vervaardigen. ISLA zal ook een bedrag van 10.000 gulden betalen vanwege de vervuilingen. Dit is het maximumbedrag voor overtreding van het Havenreglement met toepassing van de recidiveregeling. ISLA zal eveneens het vervaardigen van een “sensitivity map” bekostigen van (delen van) Curaçao in het kader van (olie)rampenbestrijding. Hierbij worden de risico’s en gevoeligheid van gebieden voor een mogelijke (olie)ramp weergegeven.

ISLA zal tenslotte voor de periode van een jaar de kosten betalen van verbetering van paden, verwijderen van afval en onderhoud van het gebied te Jan Kok, vallende onder het verdrag van Ramsar betreffende draslanden (“wetlands”).

Bron: Persbureau Qracao

Reacties zijn gesloten