Amigoe: ‘Waarom kan RMR niet ingrijpen in Isla-problematiek?’

DEN HAAG — Waarom kan de Rijksministerraad (RMR) wel aanwijzingen geven als het gaat om deugdelijk bestuur of financiën en niet als het gaat om de Isla-problematiek? Die vraag kwam aan de orde tijdens de eerste vergadering van de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties na het zomerreces.

PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar herhaalde vandaag zijn verzoek om informatie over de rol die de Rijksministerraad kan spelen inzake de Isla. “De informatie die de Tweede Kamer over de Isla heeft, is inmiddels al weer achterhaald”, aldus Van Laar. “Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot luchtmetingen? Welke acties heeft de regering van Curaçao inmiddels genomen?’’

Van Laar kreeg de steun van de commissieleden van VVD, SP en D66. “Steun voor het verzoek. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden”, zei D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi.

In een toelichting op zijn verzoek, zei Van Laar na afloop van de vergadering dat het voor de Tweede Kamer nog altijd onduidelijk is, waarom de RMR niet kan ingrijpen. “Er worden wel aanwijzingen gegeven voor financiën en voor goed bestuur. Als aangetoond kan worden dat de Curaçaose regering het probleem niet zelf oplost, dan zou de Rijksministerraad toch moeten kunnen ingrijpen”, zei hij.

De PvdA’er benadrukte dat zijn fractie niet per se een voorkeur heeft voor een aanwijzing, maar wel een duidelijke uitleg eist waarom ingrijpen door de Rijksministerraad op dit punt wel of niet mogelijk is. In aanvulling hierop wil Van Laar ook een standpunt van de regering over de laatste metingen, waaronder de cijfers van de GGD Amsterdam waar de Amigoe gisteren over publiceerde.

De antwoorden van de regering worden net als veel andere onderwerpen meegenomen bij het algemeen overleg over de begroting voor Koninkrijksrelaties. Die begroting wordt, samen met de begrotingen voor de andere ministeries, gepresenteerd tijdens Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Het algemeen overleg staat gepland voor de week van 5 oktober.

Bron: Amigoe, 9 september 2015

 

Reacties zijn gesloten