Hulde voor Hachchi en Van Raak: Plasterk moet pro-actief aan de slag!

Vorige week dienden Hachchi (D66) en Van Raak (SP) twee moties in om Minister Plasterk ertoe te bewegen dat de problematiek omtrent de Isla tot het verleden moet gaan behoren. Plasterk zag dit niet zitten en daarom heeft SMOC hem gisteren een brief gestuurd met de relevante (juridische) feiten: Isla handelt onrechtmatig, maar is desondanks nog nooit bestuurlijk gehandhaafd. Met de nodige gemakzucht wees Plasterk er altijd op dat de Isla-problematiek een autonome aangelegenheid is voor en van het Land Curaçao. Helaas, voor Plasterk. Deze troefkaart kan hij na vandaag niet meer langer spelen. Een van de twee moties is vandaag namelijk aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze motie erkent de Tweede Kamer dat de problematiek, zowel bestuurlijk als milieutechnisch, omtrent de Isla al decennialang gaande is en dat ‘Nederland in relatie met Shell direct betrokken is geweest bij het ontstaan van deze problematiek’. Het is nu aan Minister Plasterk, op basis van de aangenomen motie, om ‘pro-actief samen met Curaçao’ op te trekken voor een duurzame oplossing van het Isla-probleem. Haags wegkijken kan en mag nu niet meer. Curaçaos wegkijken ook niet trouwens. Uiteraard is SMOC graag bereid, zoals altijd, belangeloos mee te denken. Voor wat? Schone lucht. Schoon water. Schone grond. Het komt allemaal steeds dichterbij voor Curaçao. Daar kan elke inwoner van Curaçao (en toerist) van profiteren. Lees hier de motie die vandaag is aangenomen: Motie Isla Hachchi _ van Raakaangenomen.

Reacties zijn gesloten