Minister Plasterk schrijft brief aan Premier Whiteman: 83,1 % van Wishi ervaart stankoverlast!

Twee weken geleden werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen van Hachchi (D66) en Van Raak (SP). Deze motie spoort Minister Plasterk aan om pro-actief aan de slag te gaan aangaande de problematiek omtrent de Isla-raffinaderij. Waarom? De problematiek duurt al decennia. Het is dan ook niet voor niets dat het Centraal Bureau van Statistiek in 2011 rapporteerde dat 83,1 % van de mensen uit Wishi stankoverlast ervaart. Daarbij. De Tweede Kamer erkende in deze motie dat met de verkoop van de voormalige Shell-raffinaderij medio jaren tachtig aan de Curaçaose overheid, Nederland onderdeel is van de ontstaansgeschiedenis van deze mensenrechten- en milieu-ellende (en dat terwijl het Land Curaçao er financieel bezien relatief weinig voordelen voor terugkrijgt). Dit is in lijn met wat SMOC al meer dan tien jaar beweert; In feite zijn er namelijke vier partijen die, gegeven hun positie, een grote verantwoordelijkheid horen te dragen en derhalve een spiegel nodig hebben volgens SMOC, te weten: SHELL, Koninkrijksregering, PDVSA en de Curaçaose overheid. Het is hoogtijd om per direct over te gaan op schone lucht.

Laten we hopen dat Plasterk en Whiteman nu hun publieke opdracht goed begrijpen. Hoe? Door de jarenlange adviezen van SMOC op te volgen -van 2001 t/m heden. Ofwel, ga per direct de Isla bestuurlijk handhaven en doe dat in gezamenlijkheid. Sta elkander bij. Last but not least: spoor de PDVSA aan om duurdere aardolie te gaan verwerken, die minder rijk is aan zwavel en zware metalen. De kwaliteit van haar producten neemt dan ook toe en daarmee de afzetmarkt ook. Hier kan de Isla gisteren al mee beginnen. De milieuoverlast daalt dan acuut en de absurd hoge zorguitgaven van het Land Curaçao ook. De winst van PDVSA daalt vermoedelijk dan wel licht, maar goed, winstbelasting betaalt zij toch niet op Curaçao. Deze adviezen van SMOC zijn toch alleszins redelijk? SMOC vindt van wel en de mensen uit Wishi ook, zij verdienen echt beter. Lees hieronder de brief van Minister Plasterk:

brief-aan-de-president-van-curacao-over-isla-raffinaderij 27 oktober 2015 (Heel opvallend: Plasterk noemt SHELL niet.)

 

Reacties zijn gesloten