Tweede Kamer wordt onjuist geïnformeerd: Plasterk draait ………eromheen

In 2008 lieten Kamerleden van VVD (Rutte!), SP, CDA, GroenLinks en de PvdA (de partij van Plasterk) met Kamervragen letterlijk weten dat mensenrechten op Curaçao werden geschonden en dat er sprake was van ondeugdelijk bestuur op Curaçao inzake de Isla. Deze opvatting deelt SMOC nog steeds, maar Rutte (VVD) en Plasterk (PvdA) niet (meer). Dat terwijl in 2010 het onrechtmatig handelen van de Isla is vastgesteld door de rechter op Curaçao in hoger beroep. Ondertussen neemt de overlast weer hand over hand toe. Dat weet Plasterk ook en benoemt dat ook in zijn informatievoorziening aan de Kamer. Om vervolgens met geen woord te reppen over het civiel eindvonnis van 2010. Belangrijke informatie wat SMOC betreft. Sterker nog, Plasterk begint zowaar te resoneren met de Isla: er zijn ook andere vervuilers dan alleen de Isla, zo stelt hij. Hiermee gaat Plasterk mee in de mistwolk die de Isla probeert op te trekken in het publieke media-domein (en wat de Curaçaose overheid maar al te fijn vindt). De grootste vervuiler is, helaas, met vlag en wimpel de Isla. Voorts neemt hij ook niet de moeite om de nog steeds onbeantwoorde brief d.d 3 augustus 2015 van SMOC mee te nemen in zijn informatievoorziening, waarin SMOC duidelijk de milieuproblematiek aanstipt met passende duiding: mensenrechten worden geschonden en er is sprake van ondeugdelijk bestuur zoals in 2008 keurig door de Kamerleden werd opgemerkt. In dat geval is, politiek-bestuurlijk gezien, de Isla niet meer een milieuzaak binnen het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden maar eentje in de categorie van Art. 43 (lid 2). Dat weet Plasterk ook, al heel lang, aangaande deze Shell-erfenis (wat op zijn beurt ook weer gevoelig ligt in het Haagse). De Koninkrijksregering moet dus ingrijpen, want bestuurlijk Curaçao kan dit als klein eiland niet alleen en toont al decennialang ook niet de wil om het alleen te kunnen. Hiervoor betalen met name de mensen onder de rook de hoogste prijs, zij zijn dan ook alle vertrouwen kwijt in welke politicus waar dan ook in het Koninkrijk der Nederlanden. Begrijpelijk, als je een geweten hebt.

Lees hier de Kamerbrief en de beantwoording van de recente Kamervragen van GroenLinks:

beantwoording-kamervragen-over-isla-raffinaderij 2 oktober 2015 beantwoording-kamervragen-over-isla-raffinaderij 2 oktober 2015 kamerbrief-over-stand-van-zaken-de-isla-raffinaderij 2 oktober 2015

kamerbrief-over-stand-van-zaken-de-isla-raffinaderij 2 oktober 2015

Reacties zijn gesloten