Air Quality Index: leven onder de rook van Isla is ‘hazardous’

De US EPA (US Environmental Protection Agency) probeert de ingezetenen van de VS te informeren over de luchtkwaliteit. Burgers die het gehalte van een bepaalde stof in de lucht weten kunnen dit invoeren in de Air Quality Index. Hoe werkt dat? Kies een stof en voer het gehalte in, maar doe dit in ppb. Op Curaçao worden slechts een paar stoffen structureel gemeten, waaronder zwaveldioxide in µg/m3 (zegge: microgram per kubieke meter), en daar kun je eenvoudig een daggemiddelde voor zwaveldioxide vanaf halen. SMOC heeft de moeite genomen om dit in te voeren in de Air Quality Index (AQI). Maar dan voor het jaargemiddelde van 2014 dat onder de rook van de Isla 169,4 µg/m3 betrof, dit komt overeen met 63,7 ppb (1 ppb is 2,66 µg/m3). Met deze ppb krijg je dan het resultaat van hieronder, hierbij merkt SMOC graag op dat er nog tal van andere stoffen zijn waarvan (voorlopig) geen gegevens bekend zijn, maar die de situatie vooral kunnen verergeren. En 169,4 is natuurlijk ook maar een gemiddelde. Er zijn ook vaak zat pieken die vele malen hoger liggen. Oordeel zelf wat je ervan vindt en of je sociaal-economisch en milieu-economisch wilt wegkijken of niet.

AQI = 317 (Hazardous)

Sensitive groups: People with asthma are the group most at risk.

Health Effect Statements: Severe respiratory symptoms, such as wheezing and shortness of breath, in people with asthma; increased aggravation of heart or lung disease; possible respiratory effects in general population.

Cautionary Statements: Children, asthmatics, and people with heart or lung disease should remain indoors; everyone else should avoid outdoor exertion.

 

 

Reacties zijn gesloten