Amigoe: ‘Tweede Kamer nodigt alle Isla-partijen uit voor overleg’

DEN HAAG — De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil praten met alle relevante betrokkenen bij de discussie over de Isla-raffinaderij. De commissie ontving een brief waarin de Stichting Schoon Milieu op Curaçao een mogelijkheid vroeg om de commissieleden bij te praten over de milieuvervuiling.

Al eerder heeft de commissie echter het standpunt ingenomen dat er niet afzonderlijk met partijen over de raffinaderij wordt gesproken, maar alleen tijdens een gezamenlijk overleg met alle betrokkenen. Aanleiding was een verzoek van de regering van Curaçao voor een gesprek met de Tweede Kamer. “Het lijkt me goed als voor- en tegenstanders aanwezig zullen zijn”, zei PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak zei dat hij ook behoefte heeft om te praten over de rol van Nederland. “Er zijn moties aangenomen door de Tweede Kamer, waarin wordt gewezen op een verantwoordelijkheid van Nederland. Ik denk dat het goed is om te praten over de toekomst van de raffinaderij, maar ook over de verantwoordelijkheid van Nederland”, zei hij.

Er is nog niet besloten welke partijen allemaal worden uitgenodigd voor het overleg. Bij de commissievergadering waren alleen de PvdA, SP en VVD aanwezig. De andere fracties krijgen het verzoek om aan te geven welke betrokkenen ze nog meer willen uitnodigen. Het overleg wordt geagendeerd in januari, dezelfde maand dat de commissie ook met minister Ronald Plasterk over de Isla vergadert.

Bron: Amigoe

Reacties zijn gesloten