Persbericht SHZC en SMOC: Beschikking inzake deskundigenbericht bijdrage zwaveldioxide 2014

Geachte redactie,

Heden is bijgaande beschikking gegeven inzake de berekening van de immissiebijdrage SO2 door Isla over 2014.

Eisers zijn zeer tevreden met deze beschikking die met name rekening houdt met de gevolgen van overschrijding van de immissienorm en de  maatschappelijke verantwoordelijkheid van Isla hierbij.

 

Norbert George                                                                                                Peter van Leeuwen
Voorzitter Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC)                        Voorzitter Stichting Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC)
Lees hier verder: Beschikking9november2015

 

Reacties zijn gesloten