Amigoe: ‘Handtekeningenactie vanwege “Asbest-gate”‘

WILLEMSTAD — Fundashon Promove Derecho Humano Kòrsou heeft vanochtend ongeveer vijf bladzijdes met handtekeningen ingezameld bij de verkeerslichten van Habaai. Deze actie ging ook langs verschillende scholen onder de rook van het Schottegat-industrieterrein. Dit gebeurde in aanloop naar de openbare vergadering van de Staten morgen, waar asbest op het terrein van de Refinería di Kòrsou (RdK) geagendeerd staat.

De stichting kreeg bij deze actie steun van ‘Stop Isla Now’, dat hiervoor gisteren een oproep deed. De Facebook-groep: “De opkomst was gering, dit mede omdat het zo kort van tevoren was georganiseerd, in aanloop naar het Statendebat. Tevens viel het op een maandagochtend vroeg, en wellicht was het voor mensen moeilijk was om op dit tijdstip daar gehoor te geven. Desondanks wist Fundashon Promove Derecho Humano Kòrsou een behoorlijk aantal handtekeningen in te zamelen waarbij zij ook op steun konden rekenen van de ouders van van de leerlingen van de bezochte scholen.”

Ernstig

De stichting laat verder weten vanochtend na de handtekeningenactie ook in beraad te zijn gegaan met haar advocaat over eventuele juridische stappen naar aanleiding van ‘incorrecte opslag en omgang met asbest’. “We zullen ons nu beraden over een rechtszaak tegen de RdK en de directeur daarvan en mogelijk ook de Isla-raffinaderij. De stichting is specifiek in het leven geroepen om in verweer te gaan tegen de wijze waarop er met asbest wordt omgegaan. We hebben zelfs van ooggetuigen – jongens uit Marchena en Buena Vista – vernomen dat RdK asbesthoudende vaten heeft opgegraven en dat deze vervolgens zijn doorverkocht voor wateropslag. Dit is dus heel ernstig”, aldus de secretaris van de stichting, Eugene Angelica en tevens oud-medewerker van Curaçao Refinery Utilities (CRU/BOO-energiecentrale) .

Klokkenluider

Zoals eerder door de Amigoe gemeld, vond de behandeling van het beroep dat Angelica aanspande tegen zijn ontslag op staande voet, vorige week plaats. Volgens hem gebeurde dit omdat hij lastige vragen had gesteld over de opslag van gevaarlijk afval en zou zijn ontslag daarom gebaseerd zijn op valse gronden. CRU stelt dat Angelica op onrechtmatige wijze, meermaals, gevoelige bedrijfsinformatie aan de pers had doorgespeeld. Angelica werd op 30 september vorig jaar op staande voet ontslagen, nadat een vernietigend artikel over de CRU en RdK was verschenen in de Ultimo Noticia. In dit artikel, waarin Angelica werd genoemd als belangrijkste bron – waarvan hij zich inmiddels heeft gedistantieerd – wordt de RdK beticht van het verkeerd opslaan van asbest in vaten in de grond. Hierbij ontstaat het risico dat de asbest naar de oppervlakte komt en de openbare weg en omliggende woonwijken in waait met gevaar voor de gezondheid van duizenden, aldus de berichtgeving van Ultimo Noticia.

Reacties zijn gesloten