(PERSBERICHT) Zwaveldioxide: Curaçao in 2015 op 3e plaats van de wereld

Dat Curaçao tot de wereldtop 5 behoort voor koolstofdioxide (CO2) uitstoot per inwoner, is inmiddels wel bekend, maar in 2015 is Curaçao tot de wereldtop 3 gestegen als het om zwaveldioxide (SO2) gaat. Vorige week zijn op www.luchtmetingencuracao.org de officiële cijfers bekend gemaakt van de door de overheid uitgevoerde metingen in 2015. Voor zwaveldioxide gaat het om een recordmeting. Het jaargemiddelde (SO2) blijkt 225 (!) microgram per kubieke meter. In 2013 was dat gemiddelde 152, in 2014 was dat gemiddeld 167. Niet eerder in de geschiedenis is er zoveel SO2 in de lucht gemeten, ook niet ten tijde van Shell.

SO2trend

Zoals SMOC al eerder rapporteerde is leven onder de Isla-rook hiermee, alleen al vanwege alleen zwaveldioxide, ‘hazardous’ volgens de Air Quality Index (AQI) van de US Environmental Protection Agency. Het bijbehorende gezondheidsadvies van de AQI is: binnenblijven, kinderen en astmatici in het bijzonder.

Waar de hele wereld probeert de luchtkwaliteit te verbeteren, en die trend ook zichtbaar wordt, is Curaçao het enige land ter wereld waar die trend tegenovergesteld is: de vervuiling blijft toenemen. Een uiterst kwalijke ontwikkeling. De Spaanse onderzoekers Baldasano, Valera en Jimenéz vergelijken in het gezaghebbende The Science of the Total Environment in totaal 210 bekende steden uit zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Slechts twee steden, Chongqing en Guiyang, beide in China, scoren ‘hoger’ dan de Curaçaose 225 microgram per kubieke meter.

Deze cijfers bevestigen dat de Curaçaose bevolking onder de rook blootgesteld wordt, willens en wetens, aan inademingslucht die ernstige gezondheidsschade tot gevolg kan hebben, tot aan vroegtijdige dood toe[1]. De overheid en het parlement zwijgen en stemmen dus toe met deze door de industrie op het Isla-terrein veroorzaakte ecocide. Het wordt tijd dat het grofste schandaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden op zeer korte termijn wordt aangepakt.

Komende week vindt in Nederland een debat plaats over deze problematiek. De regering van Curaçao heeft zich zonder opgave van reden afgemeld. Wat SMOC betreft zal de Koninkrijksregering niet meer kunnen afzien van een maatregel van Koninkrijkswege. De burgers van Curaçao dienen beschermd te worden tegen de schadelijke uitstoot, maar ook tegen het onbehoorlijke bestuur van Curaçao en de grove schending van mensenrechten. Bijgaande grafiek laat daar geen enkel misverstand meer over bestaan. Ta basta awor!

Drs. Peter van Leeuwen, voorzitter

Drs. Arjan Linthorst, bestuurslid

I:   www.smoccuracao.org FB: smoccuracao E:   smoccuracao@gmail.com

[1] De gezondheidseffecten volgens Environmental Protection Agency (USEPA): http://www.epa.gov/airtrends/aqtrnd95/so2.html [accessed 3/3/15] -Korte termijn: ademhalingsproblemen, hoesten, kortademigheid, irritatie van neus, keel en longen, buikpijn, menstruatieklachten, waterige ogen, remming van de schildklierfunctie, geurverlies, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, koorts, convulsies en duizeligheid. -Lange termijn: chronische bronchitis, emfyseem, longziekten, verergering bestaande hartziektes, verminderde vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, vroegtijdige dood. Kinderen, ouderen en mensen met astma, hart- en vaatziekten of chronische longziekten zijn de meest kwetsbare groepen.

 

Reacties zijn gesloten