Factsheet: historisch overzicht Isla-raffinaderij (februari 2016)

WOI:                     Start van de Isla met Shell als eigenaar.

WOII:                   Isla levert grote hoeveelheden vliegtuigbrandstof aan de geallieerden ten behoeve van o.a. Europees Nederland.

1954:                     Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (bij schenden van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur geldt voor de Koninkrijksregering de waarborgfunctie)

1976:                     Elgershuizen en De Kruijf, “Toxicity of crude oils and dispersant to the stony coral Madracis mirabilis”, Marine Pollution Bulletin, 7 (2), pp. 22-25,1976. Hieropvolgend diverse artikelen in bijvoorbeeld Marine Pollution Bulletin over olievervuiling in de wateren rondom en door de Isla, zie bv. ook Nagelkerken en Debrot, Marine Pollution Bulletin, 30 (9), pp. 592-598, 1995. Of in 2007 het rapport van TNO: http://www.stichtingsmoc.nl/2011/01/onderzoek-telt-tno-2007/.

1979                      Rapporten van Dr. Kroon inzake relatie luchtvervuiling en volksgezondheid waarin de negatieve bijdrage van de Isla aan de volksgezondheid wordt aangetoond.

1915-1985           SHELL EIGENAAR

SHELL heeft nooit hindervergunning gehad, dat terwijl er diverse sociale protesten waren.

1985                      SHELL VERKOOPT ISLA AAN CURAÇAO VOOR ANG 1

Vrijwaring milieuschadeclaims/aansprakelijkheid, maar laat (heel onfatsoenlijk!) een groot asfaltmeer achter.

Werkgelegenheid direct/indirect: 3400

1985                      PDVSA HUURT ISLA (ANNO 2016: USD 20 MILJOEN/JAAR)

Lease inmiddels verlengd tot 2019 zonder wijziging voorwaardes.

PDVSA: Vrijstelling van belastingen (o.a. winst, invoer, grond, omzet, OB); milieuschadeclaims van burgers op Isla zijn (deels) voor rekening van Curaçaose overheid.

CURAÇAO: Behoud werkgelegenheid en deviezenstroom bij een alsmaar dalende bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (BNP).

1994                       PDVSA belooft UPGRADEN (IRUP)

(Margeverbetering, productieverhoging)

MILIEUVOORZIENINGEN Planning 1996-1997: anno 2016 niet volledig afgerond

1995:                     Overeenkomst Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela over olierampenplan. Vermoedelijk was deze overeenkomst al van kracht in het tijdperk van SHELL.

1996 (29 oktober):  Tweede Kamer motie van Rosenmöller (GroenLinks) en Middelkoop (ChristenUnie) inzake het asfaltmeer van Curaçao wordt aangenomen door de Tweede Kamer om SHELL verantwoordelijk te houden. Oproep tot samenwerking Curaçaose overheid en Nederland.

1996: Brief van Antilliaanse Minister Doran-Scoop (Volksgezondheid en Milieuhygiëne) aan Bestuurscollege Curaçao; de Isla is een ‘slecht onderhouden raffinaderij’.

1997                      HINDERVERGUNNING VOOR ISLA

(ONDER DRUK VAN PDVSA UITGEKLEDE VERSIE)

In vergunning vermeld: “BIJ TOEGESTANE NORMEN 4 DODEN/JR EN DUIZENDEN ZIEKTEGEVALLEN

“AANSCHERPING BIJ VOORTSCHRIJDEND INZICHT”, REVISIE OM DE 5 JAAR: NOOIT GEREVISEERD

2003               APARTE ENERGIECENTRALE BOO OPERATIONEEL

Eigen vergunning, vergunning Isla niet aangepast

2004: Tweede Kamerlid Van Raak (SP) vraagt bestuurlijk en financieel ingrijpen van de Koninkrijksregering inzake de Isla.

2008: Rapport van Prof.dr.mr. Herman Bröring (RUG), Schurende Rechtsordes. Zie ook zijn uitzending in Zembla.

2008                      SEI gelden:  AFSPRAKEN NEDERLAND-CURAÇAO

GEREALISEERD: eigen meetapparatuur en metingen op website (2010)

NIET GEREALISEERD: Visie met en zonder Isla, vervuiling wordt aangepakt, ieder kwartaal wordt bodem en water getest, versterking milieudienst, informatiesysteem om burgers te informeren

2008:                     Kamervragen van o.a. GroenLinks, Rutte (VVD) en PvdA waarin ondeugdelijk bestuur en schending mensenrechten op Curaçao wordt vastgesteld, dit in directe relatie met het gebrek aan milieuhandhaving van de Isla.

2010                       CURAÇAO AUTONOOM LAND

2011    Milieudienst van Curaçaose overheid functioneert niet volgens Price Waterhouse & Coopers (in 2015 trekt de Algemene Rekenkamer dezelfde conclusie).

2012    Hoorzitting in Staten van Curaçao: samen met andere belangengroepen licht SMOC de Curaçaose politiek uitgebreid in over de Isla-ellende.

2013    Rechten van burgers worden niet bestuurlijk gewaarborgd (National Integrity System Assessment: Curaçao 2013).

2013    Motie Eerste Kamer aangenomen: Nederland bereid tot hulp geven aan bestuurlijke handhaving van de Isla, als bestuurlijk Curaçao erom vraagt tenminste.

2015    Motie Tweede Kamer aangenomen: Nederland erkent dat zij mede-veroorzaker is van de Isla-problematiek vanwege SHELL.

2016 (januari) Hoorzitting Tweede Kamer: samen met GreenTown, Prof. Bröring en oud-bewoners onder de rook van de Isla roept SMOC op tot bestuurlijk ingrijpen van de Koninkrijksregering omdat mensenrechten worden geschonden, er sprake is van ondeugdelijk bestuur en omdat Curaçao met de Isla werd opgescheept door mede-toedoen van de Koninkrijksregering.

2016 (februari) Tweede Kamer neemt verschillende Isla-moties aan: schending van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur wordt vastgesteld, bestuurlijke hulp wordt wederom aangeboden.

2016 (heden)                       WERKGELEGENHEID DIRECT/INDIRECT: 1200-1300

GEEN FUNCTIONERENDE MILIEUDIENST, GEEN MILIEU-INSPECTIE

MILIEUVERVUILING ERSNTIG TOEGENOMEN

ZWAVELDIOXIDE PERNIS: 14 mcg/m³, CURAÇAO: 100-1000 mcg/m³

FIJN STOF: PERNIS: 20-30 mcg/m³ CURAÇAO: > 100 mcg/m³

SCHOLEN DICHT OP DAGEN DAT FIJN STOF EN ZWAVELDIOXIDE NIET BIJZONDER HOOG ZIJN, DUS OORZAAK ANDERE STOFFEN: DIE WORDEN NIET GEMETEN

Figuurhoorzitting

BELANGRIJKSTE ONDERZOEKEN/RAPPORTEN

1979                      GEZONDHEIDSONDERZOEK DR KROON

1994                      ORIENTATIEMISSIE DCMR/GGD MILIEUVERVUILING

1999                      GEZONDHEIDSONDERZOEK ONDERZOEK VD TORN

2001                      STUDIE TEBODIN/TAUW MILIEUVERVUILING

2004                      FACT FINDING MISSIE DCMR MILIEUVERVUILING

2005                       STRATEGISCHE ORIENTATIE STUDIE: TECHNISCH (PERVIN&GERTZ) EN ECONOMISCH (ECORYS-NEI)

2007                      TNO RAPPORT SAMENWERKING MILIEUONDERZOEK

2007                      GGD ENQUETE ONDER BEWONERS ONDER DE ROOK

2008-2010                  VELE STAB RAPPORTEN IN RECHTSZAKEN

2010                      ECORYS ONDERZOEK DEEL 1

2012                      ECORYS ONDERZOEK DEEL 2

2012                      ‘PLAN VAN AANPAK’ REGERING SCHOTTE

FLINTERDUN PLAN DAT ZONDER ONDERBOUWING KIEST VOOR UPGRADING. INVESTEERDER VOOR 3 MILJARD USD WORDT NOG STEEDS GEZOCHT…

CONCLUSIES:

v  ERNSTIGE MILIEU EN GEZONDHEIDSSCHADE VEROORZAAKT DOOR UITSTOOT ISLA

v  18 VROEGTIJDIGE DODEN PER JAAR, DUIZENDEN ZIEKTEGEVALLEN

v  GEZONDHEIDSSCHADE TIENTALLEN MILJOENEN GULDENS/JAAR

v  ACHTERSTALLIG ONDERHOUD, ONVOLDOENDE MILIEUINVESTERINGEN, SLECHT MANAGEMENT OORZAAK

v  KOSTEN MILIEUINVESTERINGEN OM AAN VERGUNNING TE VOLDOEN: TIENTALLEN MILJOENEN

v  KOSTEN UPGRADING NAAR INTERNATIONALE STANDAARDEN: ENKELE MILJARDEN

v  VELE ADVIEZEN VOOR AANPAK EN OPZET INFORMATIESYSTEEM/COMMUNICATIESYSTEEM BLIJVEN ONGEBRUIKT

STICHTING SMOC (SCHOON MILIEU OP CURAÇAO)

BESTUUR: APOTHEKER, HUISARTS EN CHEMICUS (vrijwilligerswerk)

2001                SMOC opgericht en probeert dialoog met Isla en overheid te starten

Doel: de vervuiling van Isla terug te dringen.

2005                Bestuursrechtzaak (LAR) SMOC tegen Curaçaose overheid met als eis: Handhaving (internationaal bezien) slappe milieuvergunning Isla ISLA, nadat dialoog met Curaçaose overheid en Isla onmogelijk bleek.

2006                Civiele zaak SMOC met SHZC en bewoners tegen Isla.

2010                Civiel vonnis: ISLA boete van 75 MILJOEN GULDEN indien overtreding deel van jaargemiddelde zwaveldioxide (van een slappe milieunorm!).

2012                Bestuursrechtzaak (LAR) vonnis; HOF vernietigt goede 2011 LAR-vonnis (hetgeen forse rechtswetenschappelijke krijgt van Prof. L. Rogier).

2013                SMOC klaagt Nederland aan bij EHRM vanwege schenden mensenrechten.

 

Reacties zijn gesloten