Politieke vaststelling m.b.t. Isla-PDVSA: schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

De kogel is door de kerk, nadat vorige week een waslijst aan moties werd aangekondigd m.b.t. de Isla. Het jarenlang schenden van mensenrechten onder de rook van de Isla wordt door de Tweede Kamer in meerderheid erkend. Geen wonder dat het CBS in 2011 rapporteerde dat 83,1 % van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast van de Isla ervaart (zie ook grafiek hieronder). Hun recht op een schoon leefmilieu moet met deze motie binnen drie maanden worden gerealiseerd. Dat wordt tijd en SMOC gunt het hen van harte. Hopelijk dalen hun zorgen aldus geuit naar SMOC, met recht en rede.

De Tweede Kamer erkende vandaag ook dat er al jarenlang sprake is van ondeugdelijk bestuur. Ofwel, nog nooit is de Isla bestuurlijk gehandhaafd en dat voelen de mensen van Wishi/Marchena/Buena Vista dag in dag uit. Bestuurlijk werd het in National Integrity System Assessment: Curaçao 2013 verwoord als:

,,Furthermore, for many years the environmental organisation Stichting Milieu Organisatie Curaçao (SMOC) has been trying to limit the pollution caused by an oil refinery in Curaçao. The organisation initiated and carried out various court proceedings to achieve this. Despite several court decisions in SMOC’s favour, the government refuses to enforce the Nuisance Licence (hinderwetvergunning) which was granted in 1997 to the refinery.”

Het is duidelijk dat hiervoor mag, per direct, niet meer worden weggekeken. Eind 2015 erkende de Tweede Kamer dit al in meerderheid met een motie door aan te geven dat ‘Nederland in relatie met Shell direct betrokken is geweest bij het ontstaan van deze [milieu] problematiek’. Het is nu aan de Staten van Curaçao om de handschoen op te pakken, d.w.z. de Curaçaose regering dwingen om met (terugwerkende) kracht de Isla gaan handhaven. Het mooie is dat de Tweede Kamer vandaag ook een motie heeft aangenomen waarin bestuurlijke hulp wordt aangeboden. Met als doel: handhaven van de Isla (PDVSA). Moeilijk is dat niet voor PDVSA. Een fractie van haar exorbitante jaarwinsten, aldus de rechter in 2010, is voldoende om milieumaatregelen te nemen zodat ze aan de milieuvergunning kan voldoen. Wie dit nog steeds teveel gevraagd vindt, minacht de gewone man en vrouw van Wishi/Marchena/Buena Vista.

Figuurhoorzitting

Reacties zijn gesloten