Persbericht SMOC: Foto Isla en BOO uitstoot op Goede Vrijdag

Geachte redactie,

Bijgaande foto van SMOC kunt u gebruiken. Deze is vrijdag 25 maart 18.00 genomen door SMOC.
De foto toont de enorme roetpluimen uit de schoorstenen van Isla en BOO (CRU) die vol zitten met kankerverwekkende PAK’s, zware metalen als Vanadium en Nikkel (groene aanslag) en zwaveldioxide. 20.000 bewoners ademen dit dagelijks in.
De overheid doet h-e-l-e-m-a-a-l niets. Ook van de aan de rechter toegezegde informatie aan de bewoners is niets terechtgekomen, door Nederland extra aangeboden meetstations worden niet gebruikt en ook het toegezegde gezondheidsonderzoek is niet uitgevoerd.
De bewoners blijven verstoken van alle informatie en gegijzeld door de uitstoot vanaf het raffinaderij complex.
Zoals in de op 16 februari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen motie  is vastgesteld is hier sprake van “ondeugdelijk bestuur”, en “schending van de fundamentele rechten van de burgers van Curacao, wier leven in gevaar wordt gebracht”. De aangenomen motie treft u aangehecht aan.

Drs Peter van Leeuwen

Voorzitter SMOC
FB smoc.curacao
Isla BOO 25 mrt 2016

Reacties zijn gesloten