Premier Whiteman op het rechte pad? Of goocheltruc?

Op 18 juni 2013 nam de Eerste Kamer een motie aan waarin Minister Plasterk werd verzocht om hulp te bieden aan Curaçao om de Isla bestuurlijk te handhaven, mits Curaçao om hulp verzocht. De vraag om hulp kwam niet.

Op 13 oktober 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd erkend dat Nederland, vanwege Shell, medeschuldig is aan de ellendige ontstaansgeschiedenis van de milieuproblematiek omtrent de Isla (die al decennia in beslag neemt). Tevens werd Plasterk verzocht om zich actiever te bemoeien met het bestuurlijk handhaven van de Isla. Daar had Plasterk geen trek in.

Op 16 februari 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het ondeugdelijk bestuur en het structureel schenden van mensenrechten politiek werd vastgesteld m.b.t. de Isla en (het niet) handhaven ervan door de Curaçaose overheid. Tevens werd in deze motie bedongen dat Plasterk vol aan de bak moest om te zorgen dat de milieuvervuilende uitstoot binnen drie maanden maximaal zou verminderen. Dit is duidelijk niet gebeurd, zoals SMOC een paar dagen terug aan het licht bracht en waarover kranten als de Extra, Antilliaans Dagblad en de Amigoe bijvoorbeeld ook berichtten.

Op 23 mei 2016 besliste de Tweede Kamer dat Plasterk uiterlijk woensdag 25 mei 2016 met een brief moet komen om uitleg te geven over de uitvoering van de motie van 16 februari jongstleden. Zodat deze brief donderdag 26 mei in de Tweede Kamer kan worden besproken. In feite is de motie van 16 februari 2016 de allerlaatste motie (of, zeg stap) van de Tweede Kamer als opstap naar een bestuurlijke aanwijzing van de Rijksministerraad om de Isla bestuurlijk te gaan handhaven. Nb.: op 23 mei 2016 deden ook tientallen Curaçaose burgers aangifte bij het OM, vanwege de alom bekende milieuoverlast!

Wat schetst nu de verbazing? Premier Whiteman stelt vandaag in het Antilliaans Dagblad dat de Isla per direct schoner moet gaan raffineren om de overlast voor bewoners te verminderen. Hij wil hiervoor nu ook graag de hulp gebruiken die Nederland al jarenlang aanbiedt, zoals SMOC dat al sinds 2001 adviseert. Enerzijds klinkt dit positief. Anderzijds is het wel verrekte toevallig dat Whiteman juist nu hiermee de media benadert. Wil hij echt graag bestuurlijke hulp om de mensenrechten van mensen uit Wishi, Marchena, etc. te respecteren vanuit de grond van zijn hart? Of wil hij een bestuurlijke aanwijzing voorkomen? De (nabije) toekomst zal het leren.

Tot slot. Nu schonere lucht echt dichterbij lijkt te gaan komen is het misschien handig om alvast even terug te blikken. Hiervoor heeft SMOC een factsheet gemaakt.

Reacties zijn gesloten