Persbericht SMOC: Kankerverwekkende groene aanslag! Valse beloftes of bestuurlijke actie?

Het is de dagelijkse werkelijkheid voor duizenden bewoners van Curaçao: grote rookpluimen  vergiftigen de mistige lucht en brengen groene aanslag. Ruim 4 van de 5 bewoners van de mensen uit Wishi/Marchena zouden willen verhuizen, aldus het CBS in 2011. Een cocktail van giftige stoffen wordt in grote hoeveelheden verspreid over de woonwijken. De gemeten hoeveelheden zwaveldioxide (zie grafiek hieronder) alleen al veroorzaken grove gezondheidsschade in de vorm van bijvoorbeeld longklachten en geïrriteerde ogen. Mensonterend. Een grove schending van mensenrechten, waardoor jaarlijks duizenden mensen een beroep moeten doen op de gezondheidszorg en minimaal 18 vroegtijdige doden zijn te betreuren, aldus een onderzoek van Ecorys-NEI in 2005.

Figuurhoorzitting

De laatste paar jaar wordt SMOC regelmatig door bewoners geïnformeerd over groene aanslag op hun eigendommen (zie foto hieronder). De Vigilante wist dit twee dagen geleden nog maar weer eens voortreffelijk in beeld te brengen met een filmpje dat rijkelijk wordt gedeeld op Facebook.

Groene aanslag 1 week februari 2016

In 2015 bleek uit onderzoek van TNO dat deze aanslag rijk is aan vanadium(pentaoxide). Uit een case-study van Yuan e.a. in Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology is gebleken dat mensen dit ook inademen. Ze vonden namelijk vanadium in de urine van mensen die pal onder de rook van een olieraffinaderij wonen. Op Curaçao zal dit vermoedelijk niet anders zijn. Dat is ernstig, omdat vanadiumpentaoxide longkanker kan veroorzaken. Op Curaçao komt dit zeer vermoedelijk voor in fijnstof gemeten ter hoogte van Beth Chaim op leefniveau als TSP (‘total suspended matter’). Uit metingen van de GGD Amsterdam blijkt dat de uitstoot hiervan de afgelopen jaren is toegenomen (zie rechter grafiek hieronder). Afgelopen maand werden er TSP-pieken gemeten (met een factor tien hoger dan de toch al hoge jaargemiddelde waarden) die SMOC nog niet eerder had gezien (zie linker grafiek hieronder). Fijnstof in zijn algemeenheid veroorzaakt ook kanker, zelfs in hele kleine hoeveelheden.

TSPBethChaimjuliaugustus2010tm2015

SMOC vraagt zich af welke aandacht de jarenlange schending van mensenrechten en de wereldrecords aan milieuvervuiling krijgen in de verkiezingen. Komt er een inhoudelijk verkiezingsdebat op bijvoorbeeld radio of tv? Of wordt het volk verder zoet gehouden met valse beloftes van een schone toekomst? Wie durft?

Reacties zijn gesloten