Augustus 2016: uitstoot zwaveldioxide wederom fors.

Afgelopen maand was het ook weer flink raak: de uitstoot van SO2 (zwaveldioxide). De WHO zegt over SO2 het volgende:

,,SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. Hospital admissions for cardiac disease and mortality increase on days with higher SO2 levels. When SO2 combines with water, it forms sulfuric acid; this is the main component of acid rain which is a cause of deforestation.”

Het is duidelijk. SO2 kan flinke gezondheidsoverlast veroorzaken. Zo ook in de maand augustus. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Zie hieronder voor de metingen.

SO2augustus2016

Reacties zijn gesloten