Gezocht: schonere brandstof voor de Isla……..Hoeveel politici staan op?

Er moet direct een einde worden gemaakt aan de mensonterende vervuiling onder de rook van Isla en BOO, zonder dat er sluiting van Isla noodzakelijk is (iets waar SMOC nooit om gevraagd heeft). Hoe?

De uitstoot van Isla en BOO kan vrijwel direct met 50% omlaag, en de groene aanslag is compleet verdwenen door over te stappen op schonere brandstof (die gewoon te koop is op de markt). De installaties van de Isla kunnen dit operationeel aan. Wat is het (bedrijfs)economische plaatje in dezen? Dit kost de Isla jaarlijks 25 miljoen USD. Een schijntje, want Isla is nu ca. 150 miljoen USD per jaar kwijt aan energiekosten. De keuze is om PdVSA te laten opdraaien voor die kosten of de lease van 20 miljoen USD/jaar die Isla aan RdK betaalt, plus de 37.5 miljoen USD/jaar ‘take or pay’ die Isla aan CRU (RdK 100% eigenaar) betaalt, totaal dus 57.5 miljoen USD per jaar, te gebruiken. Resultaat: het respecteren van mensenrechten neemt toe, de milieu- en gezondheidsoverlast dalen en daarmee dus ook de zorguitgaven van het Land Curaçao (die met 13,8% van het Bruto Binnenlands Product absurd hoog zijn). Uiteraard bevordert een reductie van de milieuvervuilende uitstoot het toerisme ook –de hotels zullen het waarderen. Een betere start van de nieuwe coalitie is nauwelijks denkbaar. Isla en BOO kunnen gewoon doordraaien en je ‘koopt’ tijd om goed na te denken over de toekomst, met of zonder Chinezen. Om met Obama te spreken: yes, we can! Althans, als politici hun verantwoordelijkheid nemen.

mother-and-child-schone-brandstof-2016

Reacties zijn gesloten