Oktober 2016: Isla/BOO grafisch en visueel in beeld …. mensenrechten verbleken

Het was volop in het nieuws. Er komt een inspectie van de installaties van Isla en BOO, dit naar aanleiding van de milieu- en gezondheidsoverlast die wordt veroorzaakt vanaf het Isla-terrein. Gaat er daadwerkelijk een onafhankelijke inspectie plaatsvinden? Of wordt het er eentje in de categorie ‘wie betaalt, die bepaalt’? We zullen zien en kijken uit naar het rapport dat z.s.m. openbaar moet komen (ook in het Papiaments). Maar in feite kan en kon de Curaçaose overheid de Isla, conform de huidige slappe en zwakke milieuvergunning, gewoon verplichten om per direct over te gaan op schonere brandstof. De overlast zal dan per direct dalen. De noodzaak hiertoe is groot en daar hamert SMOC sinds 2001 dan ook al op met weergaven van het gehalte zwaveldioxide (SO2) in de atmosfeer. Zo ook voor de maand oktober. In deze maand vinden we op sommige dagen voor Beth Chaim af en toe waarden ter grootte van nul komma nul. Hoe dat kan (behalve naweeën van stormachtig weer uit de Cariben)? Toen werd er simpelweg niet gemeten, maar dat zal de Curaçaose overheid die nog nooit de Isla heeft gehandhaafd een zorg zijn. De overlast was helaas wel weer enorm. Zo blijkt bijvoorbeeld uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). De WHO zegt over SO2:

,,SO2 is a colourless gas with a sharp odour. It is produced from the burning of fossil fuels (coal and oil) and the smelting of mineral ores that contain sulfur. The main anthropogenic source of SO2 is the burning of sulfur-containing fossil fuels for domestic heating, power generation and motor vehicles….SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. Hospital admissions for cardiac disease and mortality increase on days with higher SO2 levels. When SO2 combines with water, it forms sulfuric acid; this is the main component of acid rain which is a cause of deforestation.”

Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Zie hieronder voor de metingen en een webcamfoto d.d. 14 oktober 2016.

islabynight14102016530am.

so2bethchaimkaschikituoktober2016

Reacties zijn gesloten