Audit rapport over Isla openbaar: a ‘run to failure’

Bijgaand de audit rapportage (gedateerd, mei 2017) van E&D uit Texas die in het bezit is gekomen van SMOC en die we graag delen met de bevolking: 368777395-Final-Report-Technical-Audit-by-E-D-Texas. De inhoud is zeer schokkend te noemen. De situatie op het Isla terrein is letterlijk zeer explosief.

Niet eerder in de 17 jaar van haar bestaan heeft SMOC over dergelijke informatie beschikt. Het rapport legt niet alleen de volstrekt te veroordelen praktijk van ‘run to failure’ bloot, maar vooral ook de vele aanwezige acute gevaren door de gebezigde of beter gezegd afwezige inspecties en controles van de installaties op het Isla-terrein. Daar waar er, bij uitzondering, gebreken zijn verholpen is dat door ‘patching’ gedaan. In België heeft deze tijdelijke aanlegging van ‘lapjes’ geleid tot een explosie, waarbij twee aanwezige werknemers in stukjes zijn teruggevonden.

De staat van vele installaties op het Isla terrein is zodanig dat het onverantwoord is om werknemers en omwonenden verder bloot te blijven stellen aan de risico’s van voortgezette ongewijzigde bedrijfsvoering. 

Letterlijk staat er bijvoorbeeld in het rapport:

“While no major catastrophic incidents have occurred recently in the Isla Refinery” en “So far it can be concluded that in recent years the refinery has been relatively fortunate in avoiding major incident”.

Zie hieronder voor enkele passages met uitleg:

Pag. 4: “While reliable loss of containment statistics have not been made available it has been apparent from statements made by inspection personnel and from inspection reports that loss of primary containment (LOPC) incidents have been comparatively frequent”. Oftewel, er spuit relatief vaak olie of gas uit de installaties in de lucht of in het water.

Pag. 22: “High corrosion rates may have already resulted in section of the pipe being below retirement limit. This stream contains high concentration of LPG and in case of leak there is a potential for detonation. Similar risks may exist in the GRU (downstream section) De-ethanizer or De-butanizer oh’d systems.” Oftewel de destillatie unit van de catcracker is zover gecorrodeerd dat hij op exploderen staat, waarbij een zeer zwaar type explosie (detonatie) kan ontstaan.

Pag. 17: “This unit uses liquefied petroleum gases (LPG) and HF acid, which if released in quantity may cause significant fires, explosions and highly toxic hazards.” en “Another potentially high risk in the HF Alkylation unit involves the Recycle Condenser Air Coolers, E-605A, B, D and E. These air cooler bundles have required re-tubing after 4 to 12 years of service. Since the last re-tubes were in March 2006 (E bundle has not been re-tubed since 2002) they may be approaching end of life.” Oftewel de koelers zijn over hun houdbaarheidsdatum heen enkunnen ieder moment openbarsten.

Pag 22: “After having been partially replaced (the bottom section) in 1996, the vessel was completely replaced in 2012 due to significant corrosion in the bottom head. UT measurements taken in December 2013, showed that the new bottom head had already corroded to 13 mm (original thickness was 20 mm, as measured in 2012). This calculates to a corrosion rate of approximately 4 mm per year. Premised on a calculated required thickness of 11.35 mm and the corrosion rate experienced in 2012/2013, this head is already corroded beyond end of life”.  Even rekenen: 13 mm wanddikte in 2013, corrosie 4 mm/jaar, dan is er nu bijna niets meer over van de wanddikte. En dit gaat over de gevaarlijkste unit van de raffinaderij, de HF-Alkylatie unit.

Pag. 24: “the 2012 inspection noted “severe” corrosion on the skirt and recommended installing reinforcing plates and totally stripping the entire column of insulation to inspect for CUI. This has not been done to date”. Dit gaat nog steeds over de gevaarlijke HF-Alkylatie unit.

Pag. 50: “The last inspection in 2009 showed corrosion rates exceeding 0.400 mm/yr. Premised on the 2009 data this circuit has already reached its designated renewal thickness.” Dergelijke opmerkingen zijn veel geplaatst bij de destillatie van de catcracker; grote delen zijn te dun geworden en hadden al lang vervangen moeten worden.

Pag. 81: “ I would recommend replace the Stripper” en “Mechanical integrity for continue-to-use of V-5 Stripper is in question.“ Dit betreft de middelste toren van de catcracker waarvan de omtrek ieder jaar 6 mm groter wordt, oftewel hij is langzaam in elkaar aan het zakken.

 

Reacties zijn gesloten