Voor President Rhuggenaath, van SMOC: Technische audit Isla schokkend: “Hier gaan binnenkort doden vallen”

Curaçao, 23 januari 2018

ZEER URGENT

Betreft: Technische audit Isla schokkend: “Hier gaan binnenkort doden vallen”

Geachte Minister President Rhuggenaath, geachte Minister Römer,

Het rapport van de technische audit van Isla door E&D (Texas) is dit weekend in ons bezit gekomen via het Internet, en door onze deskundigen bestudeerd. Het onderzoek, dat wij voor de volledigheid bijvoegen, is uiterst kundig en gedetailleerd uitgevoerd.

Wij hebben uit de media vernomen dat u al in november 2017 op de hoogte bent gebracht van deze audit, maar vragen ons af of u zich bewust bent van de uiterst schokkende bevindingen in het rapport, en door wie u bent geadviseerd in dezen.

Het rapport legt niet alleen de volstrekt te veroordelen praktijk van ‘run to failure’ bloot, maar vooral ook de vele aanwezige acute gevaren door de gebezigde of beter gezegd afwezige inspecties en controles van de installaties op het Isla-terrein. Daar waar er, bij uitzondering, gebreken zijn ‘verholpen’ is dat door ‘patching’ gedaan. In België heeft deze tijdelijke aanlegging van ‘lapjes’ geleid tot een explosie, waarbij twee aanwezige werknemers in stukjes zijn teruggevonden!

De schokkende bevindingen bij deze audit staan haaks op de beweringen door de jaren heen, van o.a. (ex-)MDPT lid Jaime de Sola, en de heer Gilbert Wawoe, dat Isla een ‘state of the art-refinery’ zou zijn. Beweringen die de indruk hebben gewekt dat het allemaal wel meevalt met de waarschuwingen voor gevaarlijke situaties op het terrein, zoals door o.a. SMOC meerdere malen beschreven.

Enkele citaten uit de audit van E&D:

“While no major catastrophic incidents have occurred recently in the Isla Refinery, its performance and reliability /availability has been probably adversely affected by combination of variable crude supply and some inspection and maintenance practices, which do not always correspond to practices of similar refineries E&D specialists are familiar with and/or with RAGAGEP (recognized and generally accepted good engineering practices)”.

“So far it can be concluded that in recent years the refinery has been relatively fortunate in avoiding major incident”.

Er is maar één conclusie mogelijk na het lezen van deze audit:

De staat van vele installaties op het Isla terrein is zodanig dat het onverantwoord is om werknemers en omwonenden verder bloot te blijven stellen aan de risico’s van voortgezette ongewijzigde bedrijfsvoering. Voortgezette ongewijzigde bedrijfsvoering brengt onafwendbaar de aansprakelijkheid van Land en verantwoordelijke personen voor de gevolgen van calamiteiten met zich mee, afgezien van de morele verantwoordelijkheid voor werknemers, bewoners en bezoekers.

We zijn het eens met de vakbonden APRI en PWFC dat het “5 seconden voor 12” is. Maar anders dan zij bedoelen, hopen wij dat u nog op tijd bent om de Isla stil te kunnen leggen en de ernstigste gebreken, indien nog mogelijk, kundig te laten verhelpen, zoals in de audit dringend wordt geadviseerd, met de daarbij behorende technische toelichting.

Al eerder is door SMOC voorgesteld en geadviseerd om de expert die SMOC bijstaat, de heer Deelen, in te schakelen. Zijn expertise is daarbij overgelegd en toegelicht. Zijn reactie op deze audit is: “Diep triest als je het leest. Ze gebruiken installaties gewoon tot deze kapot gaan (‘run to failure’), beginnen te lekken of ontploffen. Hier gaan binnenkort doden vallen”.

De heer Deelen is bereid u op korte termijn bij te staan in deze zeer ernstige situatie, en kan daarbij tevens rekenen op de steun van een ervaren inspecteur met 30 jaar ervaring bij DCMR.

Wij verzoeken u dringend de raffinaderij z.s.m stil te leggen teneinde mogelijke oplossingen te onderzoeken en te implementeren.

Namens het bestuur van SMOC,

 

Drs Peter van Leeuwen

Voorzitter SMOC

FB smoc curacao

 

Reacties zijn gesloten