Persbericht SMOC: 75 miljoen gulden Isla is niet voor de SMOC-vrijwilligers

Uit berichtgeving van de laatste dagen lijkt het alsof stichting SMOC 75 miljoen gulden eist van Isla en daarmee het voortbestaan van Isla in gevaar brengt.  Die berichten zijn volstrekt onjuist. SMOC informeert hierbij wat er precies aan de hand is.

SMOC IS 1 VAN 26 EISERS IN DE ZAAK VAN 75 MILJOEN GULDEN

De zaak van 75 miljoen gulden is een zaak van hoofdeiser Stichting Humanitaire Zorg, en mede-eisers stichting SMOC en 24 bewoners (4 Europees Nederlanders, 20 Yú di Korsóu), waarvan 1 bewoner inmiddels is overleden aan kanker. SMOC is dus één van 26 eisers.

WAT IS SMOC?

SMOC is een stichting die in 2003 is opgericht en maar één doel heeft: schone lucht voor de bewoners onder de rook van Isla en BOO. SMOC is niét voor sluiting van Isla. SMOC bestaat uit vrijwilligers die geen enkel belang hebben, geen grond opkopen en niet betaald worden voor het werk dat zij doen. Ja, die geruchten zijn er, maar die slaan helemaal nergens op. SMOC helpt bewoners onder de rook, door ze te bezoeken, te luisteren, en informatie te geven en te adviseren. Het bestuur van SMOC bestaat uit professionals: huisarts, chemisch ingenieur en apotheker. SMOC wordt bijgestaan door topexperts op het gebied van raffinaderijen. Allemaal belangeloos.

WAAROM MOET ISLA 75 MILJOEN GULDEN BOETE BETALEN

Als Isla 75 miljoen gulden moet betalen is dat omdat Isla in 2010 door de rechtbank in hoger beroep veroordeeld is tot die boete. Een boete die alleen kan worden opgelegd áls Isla meer zwaveldioxide uitstoot dan toegestaan, omdát dat zeer schadelijk is voor de gezondheid. Isla weet dit dus al 8 jaar. Sinds 2010 is de uitstoot van zwaveldioxide door Isla echter niet afgenomen, maar ernstig toegenomen, en deskundigen hebben nu vastgesteld dat Isla meer zwaveldioxide heeft uitgestoten dan toegestaan. Eisers hebben daarom besloten Isla te houden aan die boete.

KAN ISLA 75 MILJOEN GULDEN BETALEN?

De rechtbank heeft de boete op 75 miljoen gulden bepaald. Dat is een enorm bedrag, maar volgens de rechtbank niet zo hoog dat Isla in de financiële problemen zou komen. Het gaat om slechts enkele dagen of weken winst. Bovendien was de boete bedoeld om te zorgen dat Isla er alles aan zou doen om de uitstoot van zwaveldioxide te verminderen. Dat is dus niet gebeurd en de klachten van bewoners zijn enorm toegenomen. Het doordraaien van Isla wordt door SMOC NIET bedreigd.

WAT GEBEURT ER MET HET GELD ALS ISLA MOET BETALEN?

Als Isla moet betalen zal stichting SMOC ruim 2 miljoen gulden ontvangen, De andere mede-eisers gezamenlijk ontvangen dus ruim 72 miljoen gulden. Niét iemand van SMOC krijgt het geld, nee, de stichting. Als dat geld bij SMOC zou komen, zal SMOC dat geld vollédig gebruiken voor het enige doel waar het SMOC omgaat: schonere lucht. Dat kan door bewoners onder de rook te helpen, bv aan een airco, of ze te helpen verhuizen, het schoonmaken van de groene aanslag, het ondersteunen bij medische hulp, het betalen van geneesmiddelen etc. Een notaris zal er op toezien dat áls Isla moet boeten, de ruim 2 miljoen gulden die SMOC als een van de 26 eisers zou ontvangen, volledig ten goede komt aan de mensen nabij de Isla.

Het gaat SMOC dus niét om geld, niet om eigen belang, niet om grond onder de rook, niet om Isla te sluiten. Elke beschuldiging aan SMOC dat dat wel zo zou zijn is gelogen.

Namens het bestuur van SMOC,

Drs Peter van Leeuwen

Drs Arjan Linthorst

Zie hieronder voor de (inmiddels bekende) grafiek van Dr. Erin Pulster:

PulsterGrafiek2

Reacties zijn gesloten