Categoriale archieven: Juridisch

Yu di Kòrsou studeert af in de rechten: “Industrial pollution and human rights: a case study of Curaçao and the Isla Refinery”

In een vorig schrijven gaf SMOC al aan dat rechtsgeleerden zich ook toeleggen op de Isla. Zo ook een Yu di Kòrsou: mr. Lindsay van den Bergh. Tamelijk recent studeerde zij af in de rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar afstudeerscriptie (“Industrial pollution and human rights: a case study of Curaçao and the Isla Refinery”) heeft als focus mensenrechten en de Isla-raffinaderij. Nog mooier is dat deze scriptie ook de basis vormt voor een publicatie in het Caribisch Juristenblad … Lees meer

Burgers onder de Isla-rook zijn het zat en doen aangifte

Heel terecht doen burgers onder de Isla-rook aangifte. De gezondheidsoverlast is immers enorm en dat tij moet worden gekeerd. De aangifte is hier te lezen: BurgerszijnhetzataangifteOM.

Caribisch Juristenblad: rechtsgeleerden kraken vonnis Curaçaose rechter

Ook de vonnissen van rechters komen onder een vergrootglas. Advocaten en wetenschappers bestuderen vonnissen en ontlenen hier informatie aan. Wat ook kan is dat een vonnis juridisch wordt gekraakt en dat hierover wordt gepubliceerd. Een goede leestip is daarom het recente artikel van Prof.mr. Rogier (Erasmus Universiteit te Rotterdam en Universiteit van Curaçao) en mr. Frielink (advocaat te Curaçao) in het Caribisch Juristenblad (jaar 2016). Deze rechtsgeleerden hebben het vonnis (16 november 2015) van rechter mr. Schendel bestudeerd in de zaak … Lees meer

Memorandum van SMOC: schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

I Inleiding. De Curaçaose overheid is al decennialang op de hoogte van de gevaarzettende mate van luchtverontreiniging en de gevolgen daarvan voor de gezondheid, in het gebied rond het Schottegat te Curaçao. Zij heeft al die jaren, ook na diverse malen door de rechter op haar falen te zijn gewezen, nagelaten ook maar enige (preventieve) maatregel te nemen. Het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft in 2010, na belangenafweging, de onrechtmatigheidsgrens vastgesteld op 80 µg/m3. De door … Lees meer

Persbericht SHZC en SMOC: reactie op Vonnis inzake opheffing beslaglegging

Hoewel de rechter vaststelt dat er in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het Hof in 2010 geformuleerde verbod, stelt het vonnis ook dat het nog niet geheel vast staat of de dwangsom verbeurd is en dat daarom, tot de rechter zich daar definitief over heeft uitgesproken, de beslagen moeten worden opgeheven, onder de voorwaarde dat Isla eerst de proceskosten ter hoogte van ruim 32.000 gulden aan SHZC, SMOC c.s. moet voldoen. … Lees meer

Persbericht SHZC en SMOC: Beschikking inzake deskundigenbericht bijdrage zwaveldioxide 2014

Geachte redactie, Heden is bijgaande beschikking gegeven inzake de berekening van de immissiebijdrage SO2 door Isla over 2014. Eisers zijn zeer tevreden met deze beschikking die met name rekening houdt met de gevolgen van overschrijding van de immissienorm en de  maatschappelijke verantwoordelijkheid van Isla hierbij.   Norbert George                                                                 … Lees meer

Symposium Unicef: kinderrechten op Curaçao

Een agenda-tip: op 23 mei vindt er een symposium plaats dat wordt georganiseerd door o.a. de Universiteit Leiden en Unicef. Minister Plasterk zal hier ook aanwezig zijn. Wat wordt er o.a. besproken? De rechten van het kind op Curaçao en vermoedelijk ook de stap van SMOC naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Voor de volledige beschrijving van dit symposium, zie: Unicef 23 mei.

Koninkrijksregering -Plasterk- nauwer betrokken bij de Isla dan zij zelf denkt?

A.  TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot instelling van een bilateraal rampenplan voor olieverontreiniging ter bescherming van de kustgebieden en het mariene milieu, met Aanhangsel; Carácas, 21 februari 1995 B. TEKST1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot instelling van een bilateraal rampenplan voor olieverontreiniging ter bescherming van de kustgebieden en het mariene milieu Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, in het kader van het Verdrag inzake de … Lees meer

Persbericht: ‘SMOC stapt naar Europees Hof’

LS, Bijgaand ontvangt u een verzoek dat SMOC onlangs indiende bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het doel van dit verzoek is dat de staat der Nederlanden, die volgens artikel 56 van het EVRM verantwoordelijk is voor het overzees gebied Curaçao, door het Europees Hof wordt gedwongen de verplichting na te komen om als overheid toe te zien en daar waar overtredingen zijn te handhaven, waar mogelijk met de milieunormen die mondiaal gehanteerd worden (WHO) en … Lees meer

Paradise FM: ‘Isla voor rechter gedaagd’

Stichting Monumentenzorg start een verkorte bodemprocedure tegen de Isla. De rechtszaak wordt gestart vanwege de olieramp die vorig jaar bij Jan Kok plaatsvond. Dit verklaart advocaat Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne tegenover het Antilliaans Dagblad. De Isla moet van de stichting de kosten vergoeden die gemaakt zijn om de schade vast te stellen. Ook wil Stichting Monumentenzorg dat de raffinaderij de kosten voor het herstel van het natuurgebied op zich neemt. Schadeclaimbedrijf Dekra heeft twee weken geleden … Lees meer