Categoriale archieven: Nederland

NOS: ‘Generaal Middendorp: klimaatverandering bedreigt wereldvrede’

De klimaatverandering leidt tot conflicten en oorlogen, tot grote vluchtelingenstromen en het voedt extremisme. Het hele conflict in het Midden-Oosten is terug te voeren op het klimaat dat in razendsnel tempo verandert. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zei tijdens een congres in het Vredespaleis dat er geen stabiliteit kan zijn, zonder dat er klimaatveiligheid is. “Miljoenen mensen zijn of zullen er de dupe van worden”, zei hij. Hij wees erop dat het op de Noordpool nu al 20 graden warmer is dan wat het … Lees meer

Kamervragen VVD en PvdA over Isla: Plasterk antwoordt

Recent kreeg Minister Plasterk Kamervragen over de Isla. Bosman (VVD) bekommert zich over de Isla. Hij wenst dat Nederland niet financieel gaat opdraaien voor de aanleg van een eventuele gasleiding van Venezuela naar Curaçao. Plasterk deelt deze opvatting van Bosman. Zijn antwoorden vindt u hier: antwoordopvragenbosmangaspijpislavenezuela11oktober2016. De kans dat Bosman schriftelijke Kamervragen gaat stellen over de milieuvervuilende impact van de Isla waarbij mensenrechten fors worden geschonden is net zo groot als de kans dat Pasen en Pinksteren op een dag … Lees meer

Bestuurlijke slappe hap uit “Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017: Memorie van Toelichting”

Zie hieronder voor zienswijzen aangaande wensen van de Tweede Kamer, aldus gebaseerd op bijgaande document: memorie_van_toelichting_. N.a.v. de motie d.d. 10 februari 2016 Van Laar c.s. waarin wordt gesteld dat de uitstoot van de Isla binnen drie maanden substantieel moet worden verminderd (blz. 38): ,,Sinds het AO en de moties van januari/februari van dit jaar is er intensief en constructief overleg met de regering van Curaçao waarbij van de zijde van Curaçao op een tweetal terreinen expliciet om assistentie is … Lees meer

Van Laar (PvdA) trekt van leer en geeft Plasterk het nakijken

Gisteren informeerde de PvdA Minister Plasterk met een brief de Tweede Kamer over de Isla-raffinaderij. Het was weer het bekende staaltje verkeerd informeren van de Kamer en de boel traineren. Klaarblijkelijk heeft Kamerlid Roelof van Laar, ook van de PvdA, hier een broertje dood aan. Op exact dezelfde dag confronteerde hij Minister Plasterk met een verzameling Kamervragen waarin hij Plasterk andermaal wees op het schenden van mensenrechten, hetgeen door de Kamer in meerderheid is bevestigd met een motie d.d. 10 … Lees meer

Trouw: ‘Advocate neemt het op tegen stinkende oliefabriek Curaçao’

DUURZAME 100 Voor het eerst staat een inwoner van Curaçao in de Duurzame 100. Advocate Sandra in ‘t Veld is één van de nieuwkomers in de editie van 2016. Zij strijdt tegen ‘het grofste milieuschandaal in het Koninkrijk der Nederlanden’, de stinkende, walmende Isla Raffinaderij op het eiland. Met de stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) voert zij rechtszaken tegen de sterk verouderde oliefabriek. Ze staat op plaats 92.  Al dertien jaar lang probeert In ‘t Veld, als vrijwilliger, de overheid … Lees meer

Tweede Kamer (7 september 2016): Van Laar (PvdA) zit Regering van Curaçao achter de broek (via Plasterk)

Eind 2015 heeft de Tweede Kamer met een motie in meerderheid erkend dat SHELL en Nederland onderdeel zijn van de nare milieu-geschiedenis op Curaçao: het Isla-terrein. Aan deze geschiedenis is nog geen einde gekomen. Om die reden stelde de Tweede Kamer in februari 2016, wederom met een motie, in meerderheid vast dat met de milieuvervuilende uitstoot vanaf het Isla-terrein mensenrechten fors worden geschonden en dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur. De Isla wordt immers niet gehandhaafd door de Curaçaose overheid. Voorts werd in de … Lees meer

Vergadering Eerste Kamer (21 juni 2016): Plasterk slaat plank mis

Minister Plasterk informeert de Eerste Kamer in een Kamerdebat op 21 juni 2016 als volgt: ,,Minister Plasterk: Bij mijn weten niet. Ik geloof wel dat er in de afbetaalregeling van het sociaal leenstelsel — ik weet niet hoe het tegenwoordig heet — rekening wordt gehouden met je verdiencapaciteit. Omdat die op de eilanden lager ligt, kun je eerder uit de schulden komen. Maar zo’n stimulans als de heer Vreeman noemt, ken ik nu niet. Ik wil het bij een volgende … Lees meer

Trouw (8 augustus 2016): ‘Curaçao, paradijs vol zwavel en nikkel’

Recent heeft het bekende dagblad Trouw een uitgebreide reportage gepubliceerd over de absurd grote milieuvervuiling van de Isla-raffinaderij op Curaçao. De reportage is hier terug te lezen in pdf (in drie delen): Tr 8 aug 2016 Verdieping cover Isla bonita deel 1 Tr 8 aug 2016 Verdieping1 Curacao, paradijs vol zwavel en nikkel deel 2 Tr 8 aug 2016 Verdieping2 Curacao, paradijs vol zwavel en nikkel deel 3

Amigoe: ‘Tweede Kamer wil mening Staten over Isla’

De Tweede Kamer wil een reactie van de Curaçaose Staten met betrekking tot de Isla-raffinaderij en dan met name de motie van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar. In de motie wordt het gebrek aan handhaving van milieunormen omschreven als ondeugdelijk bestuur en een schending van de mensenrechten. Via de motie, aangenomen in februari, kreeg minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdracht om aan te dringen op een maximale vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen binnen een … Lees meer

Kameragenda: Isla en Plasterk worden besproken

Op woensdag 29 juni (om 13.00 hr.) wordt in een zogeheten procedurevergadering de Isla besproken door de Cie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, maar vooral ook de slappe reactie van Minister Plasterk op de uitvoering van de motie d.d. 16 februari 2016. Het debat is live te volgen via www.tweedekamer.nl.