Over ons

Doel

De Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) is sinds 2001 actief en in 2003 als rechtspersoon officieel opgericht. Haar doelstelling is: de milieuvervuiling van in het bijzonder de olieraffinaderij (Isla) te doen terugdringen en opheffen, het geven van voorlichting over milieuvervuiling, het stimuleren van een kritische houding bij de plaatselijke bevolking, samenwerking met andere milieuorganisaties, overleg met overheden en catalogiseren van documentatie c.q. rapportages op dit gebied.

SMOC heeft overleg gevoerd met en gesproken met gedeputeerden, deskundigen, milieudienst, directies Isla en BOO, vertegenwoordiging van Nederland en ministers van Koninkrijksrelaties Thom de Graaf en Alexander Pechthold, de Gouverneur, staatssecretaris Ank Bijleveld en met het hoogste adviesorgaan van het Koninkrijk, de Raad van State. SMOC heeft de problematiek in kaart gebracht en op de agenda gezet.

SMOC heeft steeds meer politieke steun gekregen uit Curaçao en Nederland voor “het grofste milieuschandaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden”.

Rechtszaken

In 2005 heeft SMOC een (Lar)-rechtszaak aangespannen tegen de overheid van Curaçao, die volgens SMOC weigert te handhaven.

Uitspraak in Hoger Beroep volgde in 2010, waarbij SMOC in het gelijk werd gesteld. De overheid heeft zich neergelegd bij het vonnis en aangekondigd te zullen handhaven. Als belangrijkste resultaat is sinds 1 januari 2010 meetapparatuur opgesteld waarvan de resultaten on-line te volgen zijn op www.luchtmetingencuracao.org

In 2006 heeft SMOC samen met de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao een rechtszaak aangespannen tegen de raffinaderij. In 2010 werd in Hoger Beroep gevonnist dat de raffinaderij bij overschrijding van de milieunormen voor zwaveldioxide op jaarbasis een boete van 75 miljoen gulden (ca. 30 miljoen Euro) moet betalen. De raffinaderij handelt onrechtmatig en is verantwoordelijk voor ziekte en vroegtijdige doden.

 

Voorzitter drs. Peter van Leeuwen, apotheker te Curaçao
Secretaris dr. Arjan Linthorst, 1e graads docent scheikunde en wetenschapper
Penningmeester dr. Adriana Boersma, huisarts te Curaçao
Het bestuur wordt ondersteund door:

 

  juridisch

Mr. Sandra in ‘t Veld, advocaat te Curaçao

     technisch

Ir. Michel Ruijter, Civiel Ingenieur
Prof.dr. Han van Dop, associate professor, Universiteit Utrecht