Tag Archives: “Arjan Linthorst”

Notitie SMOC: hoorzitting Tweede Kamer der Staten-Generaal (27 januari 2016) Kom tot bestuurlijke oplossing, per direct.

Korte samenvatting: bevindingen en bestuurlijke oplossing volgens SMOC Gedurende WOI startte de Koninklijke Shell met raffineren op Curaçao: de Isla is een feit. Gedurende WOII leverde de Isla flinke hoeveelheden brandstof voor de geallieerden: Europees Nederland heeft hier flink van geprofiteerd en gedenkt dat op 4 mei (onbewust?). Diverse rapporten en publieksdemonstraties aangaande milieu- en gezondheidsoverlast ten spijt heeft Shell zonder milieuvergunning gedraaid, dit tot aan haar vertrek in 1985.[1] Het (geografisch kleine) Eilandgebied Curaçao kreeg, door mede toedoen van … Lees meer

(PERSBERICHT) Zwaveldioxide: Curaçao in 2015 op 3e plaats van de wereld

Dat Curaçao tot de wereldtop 5 behoort voor koolstofdioxide (CO2) uitstoot per inwoner, is inmiddels wel bekend, maar in 2015 is Curaçao tot de wereldtop 3 gestegen als het om zwaveldioxide (SO2) gaat. Vorige week zijn op www.luchtmetingencuracao.org de officiële cijfers bekend gemaakt van de door de overheid uitgevoerde metingen in 2015. Voor zwaveldioxide gaat het om een recordmeting. Het jaargemiddelde (SO2) blijkt 225 (!) microgram per kubieke meter. In 2013 was dat gemiddelde 152, in 2014 was dat gemiddeld … Lees meer

Ingezonden brief: “Reactie SMOC op Liberia-Peters: naastenliefde en economie”

In Parijs ondertekenden bijna 200 landen het klimaatakkoord om afscheid te gaan nemen van fossiele grondstoffen. Linksom of rechtsom zal dit de afzetmarkt voor fossiele brandstoffen gaan reduceren, evenals die voor fossiele grondstoffen voor plastics en medicijnen. Dit alles voor het lijfsbehoud van kleine eilandstaten zoals Curaçao. Maar helaas, Curaçao wil blijven inzetten op fossiele grondstoffen met Maria Liberia-Peters als lid van het MDPT voorop, zo blijkt uit haar opinie in deze krant d.d. 29 december 2015 [Antilliaans Dagblad en … Lees meer

Volkskrant: ‘Klaver en Samsom, begin jullie klimaatverbond in de Caribische achtertuin’

Opinie- De klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samsom is een goed idee. Maar waarom wordt er met geen woord gerept over de Caribische eilanden? Drs. Arjan Linthorst is bestuurslid Stichting Schoon Milieu Op Curaçao. 27 november 2015, 11:00 Heel terecht dat de Volkskrant de initiatiefwet van Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks) over het klimaat breed heeft uitgemeten, in aanloop naar de klimaattop in Parijs. Ook mooi dat Samsom en Klaver openstaan voor kritiek. Ze vergeten namelijk de Caribische achtertuin. … Lees meer

SMOC op Radio Brasa

Afgelopen zondag heeft SMOC-bestuurslid Arjan Linthorst de problematiek omtrent de Isla in begrijpelijke taal toegelicht op Radio Brasa. Dit kan hier worden teruggeluisterd.

Omarm de moties van Hachchi en Van Raak: SMOC maant Plasterk

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer Dr. R. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag CC: Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties   Datum: 12 oktober 2015 Betreft: uw reactie op de moties d.d. 8 oktober 2015 van Hachchi (D66) en Van Raak (SP) inzake de Isla-raffinaderij op Curaçao Zijne Excellentie, Graag wil ik namens SMOC kort reageren op uw houding inzake de waarborging van deugdelijk bestuur en het respecteren van mensenrechten m.b.t. de Isla-raffinaderij op Curaçao. Dit … Lees meer

Radio Hoyer: SMOC geeft uitleg over vanadium onder de rook van de Isla

Bestuurslid Arjan Linthorst geeft op Radio Hoyer uitleg over vanadium onder de rook van de Isla en het recente vanadium-onderzoek in Taiwan. Luister hier: .

Amigoe: ‘Uitstoot blijft stijgen’

WILLEMSTAD — “De gemeten zwaveldioxide (SO2)-concentraties op meetstation Beth Chaim overschreden in 2014 de eisen, zowel voor het daggemiddelde – hoger dan 365 microgram per kubieke meter, wat vijf maal is voorgekomen – als voor het jaargemiddelde”, aldus GGD Amsterdam in het rapport ‘Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014’, gedateerd 26 augustus jongstleden. Het rapport, dat in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) werd opgemaakt, is door Smoc op haar website publiek gemaakt. De Stichting Schoon Milieu Op … Lees meer

Volkskrant (Smoc reageert): “Klimaatplan Obama”

Net als in het NOS-Journaal wordt ook door de Volkskrant (Ten Eerste, 4 augustus) het klimaatplan van Obama breed uitgemeten. Hoe groot is het Amerikaanse probleem als wordt gecorrigeerd voor per capita uitstoot? Obama vindt de Amerikaanse uitstoot van 17 ton per capita te veel, maar zo’n score is een schijntje voor het Koninkrijk der Nederlanden. De voormalige Nederlandse Antillen staan namelijk al decennia met een uitstoot van ongeveer 31 ton per capita in de top 5 mondiale CO2 -uitstoot, … Lees meer

9 September: Tweede Kamer vergadert over SMOC, Isla en mensenrechten

Is reces vakantie voor de Kamerleden? SMOC is niet te beroerd om Kamerleden ook een fijne vakantie te gunnen, maar direct na het reces staan Isla en SMOC wel op de Kameragenda! Het loont voor een Kamerlid daarom de moeite om de alsmaar erger wordende uitstoot van de Isla en het niet bestuurlijk handhaven ervan door enig overheid goed onder de loep te nemen. Dit uiteraard om vervolgens bestuurlijke daden te initiëren die de aanhoudende schending van mensenrechten teniet doen. … Lees meer