Tag Archives: “Arjan Linthorst”

Lauwe respons van Minister Koenders

Minister Koenders heeft enkele weken geleden een brief van SMOC mogen ontvangen. Helaas. Tot op heden is respons hierop uitgebleven. Echter, de vragen van SMOC vormen ook de basis van Kamervragen van D66. Deze vragen wist Minister Koenders razendsnel te beantwoorden (zie hieronder). Tot dusverre het positieve nieuws. Waarom vindt SMOC het van belang dat er aandacht is voor de Russische handel en wandel van de Isla? Een van de doelstellingen van SMOC is een schoon en gezond milieu te … Lees meer

Brief voor Plasterk: de Isla en de rechten van het kind

Geachte Minister Plasterk, In de eerste plaats wensen wij u wederom hartelijk welkom op het mooie Curaçao. Het land dat bekend staat om zon, zee, strand, koraal, dushi hende en de Isla. Uit de media hebben wij vernomen dat uw bezoek aan Curaçao dit keer in het teken staat van het respecteren van kinderrechten en uw zorgen hieromtrent. Dit onderwerp raakt aan de doelstellingen van Stichting SMOC en wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende. De inktzwarte uitstoot, lozingen … Lees meer

Koenders, Rusia i Klima

Pa: Su ekselensia señor Drs. B. Koenders Apartado 20061 2500 EB Den Haag   CC: Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal) Vaste Commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal)   Fecha: 26 di òktober 2014 Asuntu: refineria Isla (for di aki, Isla) i geopolítika    Apresiabel señor Koenders, Promo ku tur koe bos ta felisitá bo ku bo nombramentu resten kom minister di asuntu eksterior. Fundashon Schoon Milieu Op Curaçao (for di aki, SMOC) tin tur … Lees meer

Koenders, Rusland en Klimaat

Aan: Zijne excellentie de heer Drs. B. Koenders Postbus 20061 2500 EB Den Haag   CC: Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal) Vaste Commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal)   Datum: 26 oktober 2014 Betreft: Isla-raffinaderij (hierna, Isla) en geopolitiek     Hooggeachte heer Koenders, Allereerst felicitaties met uw recente benoeming tot Minister van Buitenlandse Zaken. Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (hierna, SMOC) vertrouwt erop dat u een goede geopolitieke belangenbehartiger zult zijn voor het … Lees meer

Van SMOC: brief voor Hennis en Plasterk

Aan: Hare excellentie mevrouw J. Hennis-Plasschaert Zijne excellentie de heer Dr. R.H.A. Plasterk Cc: Zijne excellentie Dr. B. Whiteman (Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur), M. Franco (Statenvoorzitter der Staten van Curaçao), Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer), Vaste Commissie voor Defensie (Tweede Kamer), Commissie Koninkrijksrelaties (Eerste Kamer), Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer) en Mr. J.P.H. Donner (Vice-voorzitter Raad van State)   Datum: 10 oktober 2014 Betreft: Isla-raffinaderij (hierna, Isla)     Hooggeachte mevrouw Hennis-Plasschaert en heer … Lees meer

Ministerschap(pen) een speeltuin van de democratie?

Een dag later dan beloofd heeft Minister Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Kamervragen beantwoord over de Isla. Het antwoord is teleurstellend te noemen. Hennis geeft aan dat zij als werkgever een verantwoordelijkheid heeft om personeel van defensie gezondheidsveilig te huisvesten op Curaçao. Logisch natuurlijk. Het is duidelijk dat je dan niet benedenwinds van de Isla moet zijn. Vreemd is wel hoe Hennis met Minister Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur) van Curaçao nu is overeengekomen om een extra … Lees meer

Wereldrecord van Isla? Concentratie PAK’s extreem hoog.

Met regelmaat beklaagt SMOC zich over de Curaçaose overheid inzake het handhaven van de Isla. Kennis hiervoor is immers voorhanden met gezaghebbende rapporten van bijvoorbeeld EcoRYS en TNO, alsook de website www.luchtmetingencuracao.org waar met name de uitstoot van zwaveldioxide kan worden gevolgd. De verbazing van SMOC is dan ook groot, dat diezelfde overheid een onderzoek heeft gelast naar de atmosferische concentratie van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) als gevolg van de uitstoot van de Isla. Welnu, de onderzoekster van MOTE Marine … Lees meer

SMOC op ParadiseFM: Isla in Tweede Kamer

Bestuurslid Arjan Linthorst geeft toelichting op het aanstaande debat over de Isla in de Tweede Kamer. Luister hier: SMOCParadiseFM9september2014.

SMOC sends letter to UN

Dear interested parties of the Convention on Biological Diversity, On behalf of the Foundation for a Clean Environment on Curaçao (hereafter, SMOC), I’d like to inform you with respect to the “Convention on Biological Diversity: Fifth National Report of the Kingdom of the Netherlands”, which was published this year by the Dutch government. This report aims ‘to assess the status of implementation of the Convention on Biological Diversity (CBD)’ in the Dutch Kingdom. I will argue that this report is … Lees meer

Forse uitstoot zwaveldioxide (SO2) en fijn stof

SMOC informeert de bevolking van Curaçao actief over de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijn stof. Dat is nodig ook, want Whiteman c.s. laten dit na. Den Haag en de Nederlandse elite zwijgen in alle toonaarden. Sterker nog, onlangs werd Hans de Boer in Nederland benoemd tot voorman van VNO-NCW. Wie is De Boer? Dat is de man die een flinke vinger in de pap had om ervoor te zorgen dat de Isla medio jaren 80 van de vorige eeuw … Lees meer