Tag Archives: CO2

Persbericht: ‘Klimaatwet Klaver en Samsom: reactie van SMOC’

Met genoegen heeft SMOC kennisgenomen van de initiatiefwet die Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA) deze week te berde hebben gebracht aangaande het klimaat. Beide politici hebben aangegeven dat ze openstaan voor input van belangenorganisaties, bij deze. SMOC waardeert het zeer dat er serieus werk wordt gemaakt van klimaatproblematiek. Stijging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde raakt immers vooral kleine eilanden. Dit geldt dubbel en dwars voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden met hun mooie koraalriffen, … Lees meer

COP21 alert: Karibischer Teil Königreich der Niederlande; Top 5 CO2 Ausstoß pro Capita!

Der Ausstoß von CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wird begleitet von unter anderem Meeresspiegelanstieg und Ozeanversäuerung. Dadurch werden kleine Inseln auf Dauer überschwemmt und werden Korallenriffe vernichtet. Wirtschaftlich können kleine Inseln diesen weltweiten Effekten nie Einhalt gebieten, aber wortwörtlich und in übertragenem Sinne zahlen sie einen hohen Preis dafür. Die Europäische Union hat dies zusammen mit u.a. Aruba und Curacao am 26. Januar 2015 anerkannt  durch das Unterschreiben des Caribbean Energy Security Summit Joint Statement. Die Königreichsregierung hat “Existenzbedrohung … Lees meer

COP21 alert: Caribbean part of Dutch Kingdom belongs to top 5 CO2 emissions per capita

Due to the burning of fossil fuels, CO2 is released to the atmosphere. This is accompanied with ocean acidification and an increasing sea level. In the end, small island development states (SIDS) and coral reefs will pay the highest price for these developments. Indeed, small islands are unable to economically counterbalance these global trends. Since 26 January 2010, this has been formally recognized by the European Union, jointly with for instance Aruba and Curaçao (both SIDS as part of the Dutch … Lees meer

COP 21 Alerte: La partie caraïbe du Royaume des Pays-Bas et CO2

La partie caraïbe du Royaume des Pays-Bas figure parmi les premiers cinq pays, qui émettent le plus de dioxyde de carbone par tête. L’ émission de dioxyde de carbone par la combustion de combustibles fossiles, entraÎne l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans. Par conséquent, les petites Îles seront inondées et les récifs mourront. Du point de vue économique, des petites Îles ne peuvent jamais seules parer ces effets mondiaux, mais elles y paient, au sens littéral et … Lees meer

Alerta COP21: Parte caribeña del Reino de los Países Bajos: ¡top 5 de emisión de CO2 por cápita!

La emisión de CO2 como resultado de la incineración de combustibles fósiles va acompañada por, entre otros, la subida del nivel del mar y el acidificamiento del océano. Por estos motivos pequeñas islas se verán sumergidas con el paso del tiempo y los arrecifes de corales también sucumbirán. Desde un punto de vista económico las islas pequeñas jamás podrán revertir estos efectos mundiales a fuerza propia, sin embargo, literalmente están pagando un precio muy alto por ello. La Unión Europea … Lees meer

COP21 alert: Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden: top 5 CO2 uitstoot per capita!

De uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen gaat gepaard met onder andere zeespiegelstijging en oceaanverzuring. Hierdoor lopen kleine eilanden op den duur onder water en leggen koraalriffen het loodje. Economisch kunnen kleine eilanden deze mondiale effecten nooit in hun eentje weten te keren, maar betalen ze er letterlijk en figuurlijk wel een hoge prijs voor. De Europese Unie heeft dit samen met onder andere Aruba en Curaçao op 26 januari 2015 erkend met het ondertekenen van de … Lees meer

Amigoe: ‘Koenders: Klimaatverdrag van belang voor hele Koninkrijk’

DEN HAAG — Goede afspraken over een duurzaam klimaatbeleid zijn van belang voor alle landen van het Koninkrijk, inclusief de Caribische landen. Dat internationale afspraken en standaarden nog niet gelden op Curaçao, Aruba en St. Maarten staat daar los van. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schrijft dit aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel vroeg eerder deze maand hoe er rekening wordt gehouden met de belangen van de drie Caribische landen bij de internationale … Lees meer

Volkskrant (Smoc reageert): “Klimaatplan Obama”

Net als in het NOS-Journaal wordt ook door de Volkskrant (Ten Eerste, 4 augustus) het klimaatplan van Obama breed uitgemeten. Hoe groot is het Amerikaanse probleem als wordt gecorrigeerd voor per capita uitstoot? Obama vindt de Amerikaanse uitstoot van 17 ton per capita te veel, maar zo’n score is een schijntje voor het Koninkrijk der Nederlanden. De voormalige Nederlandse Antillen staan namelijk al decennia met een uitstoot van ongeveer 31 ton per capita in de top 5 mondiale CO2 -uitstoot, … Lees meer

NRC: ‘Rechter: staat moet broeikasgassen sterk terugdringen’

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. Een lagere reductie is “onrechtmatig”, heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen bepaald. De zaak tegen de Nederlandse Staat was aangespannen door actieorganisatie Urgenda, samen met 886 individuele mede-eisers. De rechter heeft nu bepaald dat Nederland de plicht heeft om de emissies de komende jaren zodanig te beperken, dat in het jaar 2020 een reductie van minimaal 25 procent … Lees meer