Tag Archives: “ecologische ramp”

Persbericht SMOC: 75 miljoen gulden Isla is niet voor de SMOC-vrijwilligers

Uit berichtgeving van de laatste dagen lijkt het alsof stichting SMOC 75 miljoen gulden eist van Isla en daarmee het voortbestaan van Isla in gevaar brengt.  Die berichten zijn volstrekt onjuist. SMOC informeert hierbij wat er precies aan de hand is. SMOC IS 1 VAN 26 EISERS IN DE ZAAK VAN 75 MILJOEN GULDEN De zaak van 75 miljoen gulden is een zaak van hoofdeiser Stichting Humanitaire Zorg, en mede-eisers stichting SMOC en 24 bewoners (4 Europees Nederlanders, 20 Yú … Lees meer

DolfijnFM: ‘Isla verantwoordelijk voor olielek zoutpannen’

Het olielek in de zoutpannen van Jan Kok in 2012 is de schuld van de Isla. Dat oordeelde de rechter gisteren. De raffinaderij moet de schoonmaakkosten van bijna 80.000 gulden betalen. Isla ontkende altijd dat de olie bij hun vandaan kwam, maar die blijkt volgens de rechter toch afkomstig van de overslagterminal bij Bullenbaai. De olie zorgde voor veel milieuschade in de zoutpannen. Vrijwilligers haalden tientallen flamingo’s uit het water, die besmeurd waren met olie. De zaak was aangespannen door … Lees meer

Notitie SMOC: hoorzitting Tweede Kamer der Staten-Generaal (27 januari 2016) Kom tot bestuurlijke oplossing, per direct.

Korte samenvatting: bevindingen en bestuurlijke oplossing volgens SMOC Gedurende WOI startte de Koninklijke Shell met raffineren op Curaçao: de Isla is een feit. Gedurende WOII leverde de Isla flinke hoeveelheden brandstof voor de geallieerden: Europees Nederland heeft hier flink van geprofiteerd en gedenkt dat op 4 mei (onbewust?). Diverse rapporten en publieksdemonstraties aangaande milieu- en gezondheidsoverlast ten spijt heeft Shell zonder milieuvergunning gedraaid, dit tot aan haar vertrek in 1985.[1] Het (geografisch kleine) Eilandgebied Curaçao kreeg, door mede toedoen van … Lees meer

Isla in zwaar weer

De Isla-raffinaderij heeft in de olielekzaak die Monumentenzorg en Sea Shore Properties (SSP) aanspanden voor geleden schade, van de rechter de mogelijkheid gekregen om te bewijzen dat een andere bron dan Curaçao Oil Terminal (COT), het lek veroorzaakte.  Rechter A.J. Beukenhorst vonniste dat gisteren bij het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak waarin naar zijn oordeel de Stichting Monumentenzorg en SSP er ‘voorshands’ in waren geslaagd om te bewijzen dat de olie waardoor zij schade hadden geleden, afkomstig was … Lees meer

Persbericht: ‘SMOC stapt naar Europees Hof’

LS, Bijgaand ontvangt u een verzoek dat SMOC onlangs indiende bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het doel van dit verzoek is dat de staat der Nederlanden, die volgens artikel 56 van het EVRM verantwoordelijk is voor het overzees gebied Curaçao, door het Europees Hof wordt gedwongen de verplichting na te komen om als overheid toe te zien en daar waar overtredingen zijn te handhaven, waar mogelijk met de milieunormen die mondiaal gehanteerd worden (WHO) en … Lees meer

Wederom WHO waarden overschreden voor SO2

De WHO heeft een 10-minuten-gemiddelde (500 μg/m3) en een 24-uurgemiddelde (20 μg/m3) opgesteld voor zwaveldioxide (SO2). Beide grenswaarden werden afgelopen week, ter hoogte van Kas Chikitu, diverse malen overschreden onder de rook van de Isla. Althans, zo blijkt uit eerste metingen. Zie hieronder.    

Stop SHELL

De collega’s van Greenpeace zijn een actie gestart: stop SHELL. SMOC vindt deze actie zinvol en sympathiek. De honger van SHELL (en consumenten) naar aardolie moet worden gestild. Energie die we nodig hebben voor bijvoorbeeld transport en elektriciteit hoeven we niet te halen uit fossiele brandstoffen. Er zijn alternatieven voorhanden, zoals de wind (bewegingsenergie) en zonlicht (lichtenergie). Beide worden gratis aangeleverd, een gat in de markt zou je denken, maar dus niet voor SHELL. Hoe dan ook boren naar aardolie … Lees meer

‘De stank verklaard’

Zojuist berichtte Versgeperst dat het MIL de deuren moest sluiten vanwege stankoverlast van de Isla. Dit is uiteraard niet de eerste keer. Afgaande op de eerste metingen zoals weergegeven op www.luchtmetingencuracao.org blijkt dat er een flinke piek was in de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) ter hoogte van Beth Chaim. Een bekend gegeven van raffinaderijen is dat uitstoot van zwaveldioxide veelal gepaard gaat met de uitstoot van VOC’s. Een deel van die VOC’s veroorzaakt stankoverlast en/of is gevaarlijk voor de volksgezondheid. … Lees meer

Wat weet de rechter van ‘oil spills’?

Over de luchtvervuiling door de raffinaderij op Curaçao is al veel geschreven. Ter illustratie, Sanhueza e.a. schreven reeds in 1982 hun artikel “Air Pollution in Tropical Areas” (Studies in Environmental Sciences, Vol. 23, pp. 3-10, 1982). In dit artikel wijzen ze o.a. op de enorme uitstoot van toxische stoffen door de Isla –toen nog SHELL. Luchtvervuiling heeft ook in de media veel aandacht gekregen, met name in het laatste decennium. Over ongeveer zeven weken doet de rechter uitspraak over het … Lees meer

Amigoe: ‘Scaltech stopt na conflict met raffinaderij’

WILLEMSTAD — Een dispuut tussen olieverwerkingsbedrijf Scaltech en de Isla-raffinaderij is de reden voor het eerstgenoemde om al zijn activiteiten stop te zetten. Volgens PWFC-voorzitter Angelo Meyer staan alle werknemers bij Scaltech sinds afgelopen vrijdag op straat. Hij dringt er bij alle actoren op aan een oplossing voor het probleem te vinden, zodat de lokale werkgelegenheid gered kan worden. Volgens Meyer kregen de werknemers van het bedrijf afgelopen vrijdag te horen dat Scaltech zijn activiteiten stopt, omdat het bedrijf door … Lees meer