Tag Archives: groenlinks

Isla vol op de Kameragenda: Van Tongeren (GroenLinks) trekt van leer

Op 15 december jongstleden heeft de Tweede Kamer vergaderd over de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. De Isla-raffinaderij werd hierbij ook besproken. Van Tongeren weet hier de gevoelige snaar wel te raken (zie citaat hieronder). Het gehele verslag is hier te lezen: conceptverslag_verzamel_algemeen_overleg_caribische_delen_van_het_koninkrijk-eind-2016. ,,Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks): Voorzitter. Ik zal me in mijn bijdrage inderdaad focussen op natuur, milieu en klimaat. Maar ik sluit mij aan bij een aantal van de punten die de VVD aanroert. In financieel … Lees meer

Van Tongeren (GroenLinks) stelt Kamervragen: directe bestuurlijke actie is geboden

2015Z16560 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de ISLA-raffinaderij (ingezonden 16 september 2015) 1 Kent u de berichten over de stijgende uitstoot van de ISLA-raffinaderij op Curaçao? Zo ja, kloppen de berichten dat de door de ISLA-raffinaderij veroorzaakte vervuiling alsmaar toeneemt? 1) 2 Klopt het dat de ISLA-uitstoot van zwaveldioxide zowel het daggemiddelde als voor het jaargemiddelde over 2014 heeft overschreden? Zo … Lees meer

GroenLinks en D66 stellen Kamervragen over de Isla

SMOC berichtte al eerder dat er een incident heeft plaatsgevonden waarbij de uitstoot van zwaveldioxide uitermate fors was. SMOC sprak zowaar over een record, zo bleek althans uit eerste metingen. Voor GroenLinks en D66 is dit, geheel terecht, reden om Minister Plasterk aan de tand te voelen. Hopelijk komt Plasterk snel met antwoorden. Hij is vast sneller dan de Minister van Defensie die SMOC, en het bezorgde personeel van defensie, nog steeds laat wachten. Zie hieronder voor de Kamervragen: ******************************************************************************************* Schriftelijke … Lees meer