Tag Archives: Hachchi

Moties Hachchi (D66) en Van Raak (SP): schone lucht komt steeds dichterbij

Vandaag hebben de Kamerleden Hachchi (D66) en Van Raak (SP) Minister Plasterk opgeroepen om deugdelijk bestuur aangaande handhaving van de Isla te waarborgen. Het kan zo niet langer. Het is daarom dat zij met een motie, die hopelijk een Kamermeerderheid krijgt, Minister Plasterk willen bewegen om de mensen onder de rook niet langer in de kou te laten staan met de vervuiling van de Isla. Hopelijk snapt ook de rest van de Kamer dat de Isla, een nare erfenis van Shell … Lees meer

Amigoe: ‘Curaçao kan Isla-vervuiling zelf niet oplossen’

DEN HAAG — De Tweede Kamer is er vrijwel eensgezind over dat de Curaçaose autoriteiten de problemen met de Isla-raffinaderij niet alleen op kunnen lossen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belooft dat hij zal helpen waar het kan, maar dat het initiatief toch echt bij Curaçao ligt. De Isla-raffinaderij kwam gisteren ter sprake tijdens het laatste overleg voor het zomerreces. Eigenlijk benadrukte alleen VVD-Tweede Kamerlid André Bosman dat de Curaçaose regering de verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen … Lees meer

Vervuiling Isla: politici uit Den Haag en Curaçao komen in beweging

De reportage van de NOS heeft politiek het nodige los gemaakt, zowel op Curaçao als in Den Haag. PAIS wil graag een openbare Statenvergadering over de vervuiling van de Isla. De politici van Curaçao kunnen dan de electorale handschoen oppakken om mensen onder de rook ook een waardig leven te gunnen. SMOC is zeer benieuwd wat de uitkomst van dit debat mag zijn. Hachchi (D66) heeft in het Haagse een Kamerdebat (met spoed) aangevraagd met steun van het CDA en … Lees meer

Russische handel en wandel, geopolitiek en milieu: D66 stelt schriftelijke Kamervragen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is al decennialang belast met de Isla-raffinaderij en dan wel vooral met de overlast ervan. Recent mocht ook het Ministerie van Defensie zich roeren in de casus Isla naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel. Met grote dank aan D66 zijn er vandaag twee ministeries bijgekomen. De Tweede Kamerleden Hachchi en Van Veldhoven (beiden D66) hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de tand gevoeld over de geopolitieke opstelling van de Koninkrijksregering inzake internationale … Lees meer

Debat Koninkrijksrelaties: D66 en GroenLinks bevragen Spies over de Isla

Op dit moment (24 oktober; des avonds) vindt het debat over de Caribische Rijksdelen plaats. De Kamerleden Hachchi (D66) en Van Ojik (GroenLinks) zijn de olieramp van Jan Kok, St. Eustatius, en de Isla nog niet vergeten. Om die reden vragen zij Minister Spies naar opheldering en niet minder belangrijk: ze vragen of de Isla wordt vervolgd.