Tag Archives: isla

Watch this movie (Breathless): a boy living leeward the Isla-refinery on Curacao

Under leadership of Eloise van Wickeren, a movie has been made about a young boy who lives in the neighborhood of the Isla-refinery on Curaçao. His life is affected by the huge pollution of this refinery, that’s what this movie tells you. Unfortunately, it is essentially non-fiction as this movie reflects many daily lifes of young children on Curaçao. Do you like to watch this movie? Click here to watch: Breathless.

Visie SMOC (17 oktober 2016): MoU van Whiteman met China

Met alle publiciteit rondom de (toekomst van) Isla is het een goed moment om nog eens kort de visie van SMOC onder de aandacht te brengen, met nadruk op de laatste (politieke) ontwikkelingen: de MoU van Whiteman c.s. met de Chinezen. SMOC is bepaald niét euforisch over een raffinaderij op LNG met Chinezen aan het roer of wie dan ook. SMOC strijdt niet voor het behoud voor een raffinaderij, maar voor schone lucht: mét of zónder raffinaderij. Als er redenen … Lees meer

Preguntanan parlamentario di VVD i PVDA tokante ISLA: Plasterk ta kontestá

Minister Plasterk resientemente a risibí preguntanan den Parlamento hulandes tokante Isla. Bosman (VVD) ta prekupá pa Isla. E no ke pa Hulanda tin ku paga pa e pipa di gas di Venesuela pa Kòrsou, si esaki realisá. Plasterk ta di akuerdo ku e punto di bista akí di Bosman. Aki por lesa su kontestanan: antwoordopvragenbosmangaspijpislavenezuela11oktober2016. Chèns ku Bosman ta bai hasi preguntanan parlamentario tokante e impakto shushou di Isla, na unda ta violá derecho humano severamente, ta mes grandi ku … Lees meer

Persbericht SMOC: ‘Do not shoot the messenger’

In eigen voet schieten is aan Isla niet besteed. Dat bleek ook gisteren weer. Isla maakt zich zorgen over negatieve beeldvorming m.b.t. de milieuvervuilende uitstoot van deze honderd jaar oude raffinaderij, omdat dit economisch slecht is voor het Curaçaose toerisme. In diverse kranten, zoals Extra, Ultimo Noticia en de Amigoe, trekt Isla gemakshalve een compleet proefschrift van Dr. Erin Pulster (University of South Florida) in twijfel. Geen wonder. Op grond van Pulster haar metingen, die nogal belastend zijn voor de Isla en de … Lees meer

Sèptèmber 2016: emishon di dióksido di suafel ‘Sky High’

E emishon di dióksido di suafel (SO2) di luna pasá tabata ‘sky high’atrobe. E habitantenan bou di huma ta blo demostrá ku nan a harta kaba. P’esei SMOC a risibí un avalancha di yamada di persona prekupá. E prekupashon akí di hende bou di huma ta hustu, asina e promé midimentunan ta mustra. Na altura di Beth Chaim anto Kas Chikitu a surpasá e normanan di World Health Organization (WHO) pa ku SO2 masha hopi biaha (promedio pa 10 minút = … Lees meer

September 2016: uitstoot Sky High

Ook in september was het weer flink raak. De overlast was weer enorm. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art. 25) en Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (Art. 24 en 29). Zie hieronder voor de metingen.

Kamervragen VVD en PvdA over Isla: Plasterk antwoordt

Recent kreeg Minister Plasterk Kamervragen over de Isla. Bosman (VVD) bekommert zich over de Isla. Hij wenst dat Nederland niet financieel gaat opdraaien voor de aanleg van een eventuele gasleiding van Venezuela naar Curaçao. Plasterk deelt deze opvatting van Bosman. Zijn antwoorden vindt u hier: antwoordopvragenbosmangaspijpislavenezuela11oktober2016. De kans dat Bosman schriftelijke Kamervragen gaat stellen over de milieuvervuilende impact van de Isla waarbij mensenrechten fors worden geschonden is net zo groot als de kans dat Pasen en Pinksteren op een dag … Lees meer

Bestuurlijke slappe hap uit “Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017: Memorie van Toelichting”

Zie hieronder voor zienswijzen aangaande wensen van de Tweede Kamer, aldus gebaseerd op bijgaande document: memorie_van_toelichting_. N.a.v. de motie d.d. 10 februari 2016 Van Laar c.s. waarin wordt gesteld dat de uitstoot van de Isla binnen drie maanden substantieel moet worden verminderd (blz. 38): ,,Sinds het AO en de moties van januari/februari van dit jaar is er intensief en constructief overleg met de regering van Curaçao waarbij van de zijde van Curaçao op een tweetal terreinen expliciet om assistentie is … Lees meer

Van Laar (PvdA) trekt van leer en geeft Plasterk het nakijken

Gisteren informeerde de PvdA Minister Plasterk met een brief de Tweede Kamer over de Isla-raffinaderij. Het was weer het bekende staaltje verkeerd informeren van de Kamer en de boel traineren. Klaarblijkelijk heeft Kamerlid Roelof van Laar, ook van de PvdA, hier een broertje dood aan. Op exact dezelfde dag confronteerde hij Minister Plasterk met een verzameling Kamervragen waarin hij Plasterk andermaal wees op het schenden van mensenrechten, hetgeen door de Kamer in meerderheid is bevestigd met een motie d.d. 10 … Lees meer

Welke burger onder de rook gelooft Minister Plasterk?…….Welke politicus gelooft Plasterk eigenlijk?

Minister Plasterk heeft vandaag de Tweede Kamer met een brief ingelicht over tal van onderwerpen -dit inclusief de Isla-raffinaderij. Plasterk herinnert zich de motie van 10 februari 2016 maar al te goed. De Tweede Kamer stelde toen met een motie in meerderheid vast dat er sprake is van schenden van mensenrechten onder de Isla-rook, dit mede door ondeugdelijk bestuur. Tevens werd in deze motie erop aangedrongen dat de uitstoot binnen drie maanden moest verminderen. Dit is dus geenszins gebeurd, zoals de … Lees meer