Tag Archives: isla

Motie Hachchi (D66) en Van Raak (SP): schone lucht komt steeds dichterbij

Vandaag hebben de Kamerleden Hachchi (D66) en Van Raak (SP) Minister Plasterk opgeroepen om deugdelijk bestuur aangaande handhaving van de Isla te waarborgen. Het kan zo niet langer. Het is daarom dat zij met een motie, die hopelijk een Kamermeerderheid krijgt, Minister Plasterk willen bewegen om de mensen onder de rook niet langer in de kou te laten staan met de vervuiling van de Isla. Hopelijk snapt ook de rest van de Kamer dat de Isla, een nare erfenis van Shell … Lees meer

La Chambre des Députés incorrectement informée: (Ministre) Plasterk tourne autour du pot….

En 2008, des députés de VVD ( Rutte, parti libéral), SP ( parti socialiste), CDA (parti chrétien démocrate), Groen Links ( les “Verts”) et PVDA (Plasterk, parti socialiste) ont littéralement fait savoir, en posant des questions parlementaires, que, à Curaçao, les droits humains étaient violés et qu’il y avait question de gouvernement mauvais à Curaçao concernant la raffinerie Isla. C’est toujours l’opinion de SMOC, mais Rutte (VVD) et Plasterk (PVDA) ne partagen plus ce point de vue. Malgré le fait  que, … Lees meer

Tweede Kamer wordt onjuist geïnformeerd: Plasterk draait ………eromheen

In 2008 lieten Kamerleden van VVD (Rutte!), SP, CDA, GroenLinks en de PvdA (de partij van Plasterk) met Kamervragen letterlijk weten dat mensenrechten op Curaçao werden geschonden en dat er sprake was van ondeugdelijk bestuur op Curaçao inzake de Isla. Deze opvatting deelt SMOC nog steeds, maar Rutte (VVD) en Plasterk (PvdA) niet (meer). Dat terwijl in 2010 het onrechtmatig handelen van de Isla is vastgesteld door de rechter op Curaçao in hoger beroep. Ondertussen neemt de overlast weer hand … Lees meer

Le ciel est vert, l’herbe est bleue

Oui, c’est la situation à Curaçao. Le monde à l’envers dans une île magnifique, gouvernée par des représentants démocratiquement choisis, qui nient, depuis longtemps, un grand problème environnemental-économique: l’ISLA (le nom de la raffinerie de pétrole, exploitée par PDVSA, Pétroleos de Venezuela. SA ). Pas d’impôts sur les revenus, mais au lieu de cela un loyer pitoyable pour un terrain de 550 hectares, raffinerie de pétrole incluse, situé au centre de Curaçao. Pour satisfaire Isla, le gouvernement lui a permis … Lees meer

Radio Hoyer: SMOC geeft uitleg over vanadium onder de rook van de Isla

Bestuurslid Arjan Linthorst geeft op Radio Hoyer uitleg over vanadium onder de rook van de Isla en het recente vanadium-onderzoek in Taiwan. Luister hier: .

Persbericht SMOC: ‘De lucht is groen; het gras is blauw’

Ja, dat is het op Curaçao. De omgekeerde wereld op een prachtig eiland met democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, die al heel lang wegkijken voor een groot milieu-economisch probleem: de Isla. Winstbelasting hoeft de Isla niet te betalen, maar in plaats daarvan slechts een schamele huur voor 550 hectare olieraffinaderij in het hart van Curaçao. Om de Isla nog meer tegemoet te komen mag zij ook nog flink veel uitstoten van de overheid variërend van fijn stof t/m zwaveldioxide (SO2). Met als … Lees meer

‘Wonen dichtbij het Isla-terrein; hoger gehalte vanadium in je urine’

Het is nu al weer acht jaar geleden dat TNO omvangrijk rapporteerde over de impact van de petrochemische activiteiten op Curaçao. TNO sloeg toen alarm over het gehalte vanadium in de lucht en rapporteerde, op basis van metingen, een gehalte vanadium van 51 ng/m3 (zegge: nanogram per kubieke meter). Een gehalte als deze is ongeveer een factor 5 hoger dan naar voren komt in een studie Yuan e.a. (‘The distance-to-source trend in vanadium and arsenic exposures for residents living near a petrochemical … Lees meer

Van Tongeren (GroenLinks) stelt Kamervragen: directe bestuurlijke actie is geboden

2015Z16560 Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de ISLA-raffinaderij (ingezonden 16 september 2015) 1 Kent u de berichten over de stijgende uitstoot van de ISLA-raffinaderij op Curaçao? Zo ja, kloppen de berichten dat de door de ISLA-raffinaderij veroorzaakte vervuiling alsmaar toeneemt? 1) 2 Klopt het dat de ISLA-uitstoot van zwaveldioxide zowel het daggemiddelde als voor het jaargemiddelde over 2014 heeft overschreden? Zo … Lees meer

NTR: ‘Vechten om aandacht van rechter in Isla-zaak’

WILLEMSTAD – Rechter Peter van Schendel kan geen stap verzetten tijdens zijn bezoek aan de wijk Marchena. Milieuactivisten klampen hem aan om hun woordje te doen, ambtenaren van het ministerie van Gezondheid willen hun weerwoord geven. Op een afstandje kijken enkele bewoners toe. Zij wachten geduldig tot de rechter tijd voor hun verhaal heeft. Maar als ze dan eindelijk mogen vertellen over de rook- en stofoverlast en gezondheidsklachten, komt er een snik in de stem, worden de ogen nat en … Lees meer

Volkskrant: ‘Haat-liefderelatie met de raffinaderij’

Reportage Protest op Curaçao artikelDe Isla-raffinaderij heeft Curaçao werk en geld gebracht. Maar ook vervuiling en gezondheidsklachten. Zaterdag waren de bewoners het zat en gingen de straat op. Lees verder hier. Door: Charlotte Huisman13 september 2015, 22:11