Tag Archives: kinderrechten

Notitie SMOC: hoorzitting Tweede Kamer der Staten-Generaal (27 januari 2016) Kom tot bestuurlijke oplossing, per direct.

Korte samenvatting: bevindingen en bestuurlijke oplossing volgens SMOC Gedurende WOI startte de Koninklijke Shell met raffineren op Curaçao: de Isla is een feit. Gedurende WOII leverde de Isla flinke hoeveelheden brandstof voor de geallieerden: Europees Nederland heeft hier flink van geprofiteerd en gedenkt dat op 4 mei (onbewust?). Diverse rapporten en publieksdemonstraties aangaande milieu- en gezondheidsoverlast ten spijt heeft Shell zonder milieuvergunning gedraaid, dit tot aan haar vertrek in 1985.[1] Het (geografisch kleine) Eilandgebied Curaçao kreeg, door mede toedoen van … Lees meer

Ingezonden brief: “Reactie SMOC op Liberia-Peters: naastenliefde en economie”

In Parijs ondertekenden bijna 200 landen het klimaatakkoord om afscheid te gaan nemen van fossiele grondstoffen. Linksom of rechtsom zal dit de afzetmarkt voor fossiele brandstoffen gaan reduceren, evenals die voor fossiele grondstoffen voor plastics en medicijnen. Dit alles voor het lijfsbehoud van kleine eilandstaten zoals Curaçao. Maar helaas, Curaçao wil blijven inzetten op fossiele grondstoffen met Maria Liberia-Peters als lid van het MDPT voorop, zo blijkt uit haar opinie in deze krant d.d. 29 december 2015 [Antilliaans Dagblad en … Lees meer

Persbericht: ‘Klimaatwet Klaver en Samsom: reactie van SMOC’

Met genoegen heeft SMOC kennisgenomen van de initiatiefwet die Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA) deze week te berde hebben gebracht aangaande het klimaat. Beide politici hebben aangegeven dat ze openstaan voor input van belangenorganisaties, bij deze. SMOC waardeert het zeer dat er serieus werk wordt gemaakt van klimaatproblematiek. Stijging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde raakt immers vooral kleine eilanden. Dit geldt dubbel en dwars voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden met hun mooie koraalriffen, … Lees meer

Juli 2015: uitstoot zwaveldioxide en fijn stof ‘sky high’

Lekker op vakantie op Curaçao. Goed voor de vakantieganger (en goed voor de Curaçaose economie). Althans, als je maar niet onder de rook van de Isla gaat zitten. Den Haag en de Curaçaose overheid lijkt het weinig te schelen, maar deze bestuurlijke milieuellende bevlekt Curaçao al decennia. SMOC kan het wel wat schelen en informeert de burger en de toerist daarom graag. De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (TSP en PM10 (fijn stof tot 10 μm) was namelijk weer ‘sky high’ afgelopen … Lees meer

Amigoe: ‘Voor eind augustus uitslag onderzoek groene aanslag’

WILLEMSTAD — Binnen twee maanden moet er duidelijkheid zijn over de samenstelling en herkomst van de groene stof die zich afzet op hekken, airco’s en dergelijke in wijken onder de rook van de Isla. Dit versnelde onderzoek is de overheid met de stichtingen Smoc en Clean Air Everywhere (CAE) overeengekomen en is in een verklaring opgenomen. Anderhalve week geleden verstrekte het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) de opdracht aan Ecovision voor een onderzoek naar de groene substantie, maar … Lees meer

Klachten van bewoners zijn terecht: WHO normen wederom overschreden

Uit nood schakelden bewoners onder de rook van de Isla kranten in i.p.v. de lokale overheid en de Isla zelf. Zo werd onlangs bekend. De klachten van bewoners zijn terecht, want afgelopen maand was het weer flink raak. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van … Lees meer

De Isla als buurtgenoot = niet respecteren van WHO normen

Je zult er maar naast wonen: de Isla. Je mag dan onder toeziend oog van de Curaçaose overheid en Rijksministerraad de hoogste prijs betalen voor de overlast van deze raffinaderij: je gezondheid. Zo was het ook in februari weer flink raak. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met … Lees meer

Brief voor Plasterk: de Isla en de rechten van het kind

Geachte Minister Plasterk, In de eerste plaats wensen wij u wederom hartelijk welkom op het mooie Curaçao. Het land dat bekend staat om zon, zee, strand, koraal, dushi hende en de Isla. Uit de media hebben wij vernomen dat uw bezoek aan Curaçao dit keer in het teken staat van het respecteren van kinderrechten en uw zorgen hieromtrent. Dit onderwerp raakt aan de doelstellingen van Stichting SMOC en wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende. De inktzwarte uitstoot, lozingen … Lees meer

Unicef: ‘Child Rights within the Caribbean Countries and Dutch Caribbean ….’

Unicef heeft een rapport gepubliceerd over kinderrechten op o.a. Curaçao, zie hier.

Unicef en Kinderrechten

In de media heeft SMOC eerder melding gemaakt van het onderzoek dat Unicef heeft gelast naar de rechten van het kind op Curaçao en de andere Caribische Rijksdelen. Leidend in dit onderzoek is Het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Uit dit verdrag blijkt dat een kind recht heeft op schone lucht, schoon water, etc., zo blijkt uit Art. 24 van dit verdrag dat overigens juridisch bindend is. Met de uitstoot van de Isla in verschillende media (atmosfeer en open water) … Lees meer