Tag Archives: marine

Vakbond defensie roert zich

Defensie moet laten onderzoeken of en in hoeverre zijn militairen en burgermedewerkers die in de wijk Julianadorp op Curaçao wonen, milieuoverlast ondervinden van de Isla raffinaderij op het eiland. Onlangs werd in Den Helder een brief besteld afkomstig van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (C-ZMCARIB). In dat schrijven vroeg C-ZMCARIB, brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman, indringend om dit onderzoek. Politiek onderwerp Een toenemend aantal Defensiemedewerkers uit Julianadorp maakt zich zorgen over de uitstoot van de raffinaderij die, afhankelijk … Lees meer

Amigoe: ‘Marine wacht op antwoord Defensie’

WILLEMSTAD — De Marine wacht nog op de beantwoording van de vraag door Defensie, over de luchtkwaliteit in Julianadorp en de omgeving daarvan. Hierover zal in januari meer duidelijkheid komen, zo laat marinewoordvoerster Maartje van der Maas desgevraagd weten. Lees verder hier.  

SMOC benadert Minister van Defensie

Aan de Minister van Defensie Mevrouw J. Hennis-Plasschaert Postbus 20701 2500 ES Den Haag   Datum: 5 december 2013 Betreft: Isla, luchtkwaliteit en Koninklijke Marine   Hare Excellentie, Namens Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) wil ik graag reageren op uw onderzoek naar de luchtkwaliteit op Curaçao, dit n.a.v. de klachten van personeelsleden van de Koninklijke Marine in relatie met de Isla-raffinaderij. Allereerst ben ik benieuwd welke instituten u betrekt in uw onderzoek. Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen? Wellicht kunt … Lees meer

Amigoe: ‘Defensie moet zich buigen over luchtkwaliteit’

WILLEMSTAD — De leden van de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties hebben de zorgen van het marinepersoneel op Curaçao omtrent de luchtkwaliteit – onder invloed van de uitstoot van de Isla-raffinaderij – van Julianadorp en de omgeving daarvan, besproken. De leden van de commissie hebben tevens om een schriftelijke reactie van Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) gevraagd. Dit laat de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) desgevraagd weten. “Onlangs berichtte de Amigoe over de ongerustheid onder een deel van het marinepersoneel met betrekking tot … Lees meer

NOS: ‘Marine onderzoekt raffinaderij’

De Koninklijke Marine op Curaçao onderzoekt of haar personeel nog veilig kan wonen in Julianadorp, een wijk ten westen van de raffinaderij Isla. De wijk ligt tweederde van het jaar onder de rook van de oude raffinaderij van Shell. Marinemedewerkers hebben last van hoofdpijn en ademhalingsproblemen en trokken daarom aan de bel. De raffinaderij is tegenwoordig eigendom van Curaçao, maar wordt geëxploiteerd door het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA. Die raffineert zeer zwavelhoudende olie uit Venezuela op het terrein. Kanker De militairen … Lees meer

Tweede Kamer bespreekt zorgen marinepersoneel; Minister van Defensie is nu aan zet

Onlangs berichtte de Amigoe over de ongerustheid onder een deel van het marinepersoneel mbt het gezondheidsgevaar van de Isla. Voor SMOC was dit aanleiding om de Tweede Kamer hierover te informeren. Gisteren heeft de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties derhalve de zorgen van marinepersoneel besproken. De leden van deze commissie hebben de Minister van Defensie om een schriftelijke reactie gevraagd. Uiterlijk 14 januari 2014 dient de minister te reageren. We wachten af.

Amigoe: ‘Marine verzamelt data luchtkwaliteit Julianadorp’

WILLEMSTAD — Naar aanleiding van heersende ongerustheid over de uitstoot van de Isla-raffinaderij onder defensiepersoneel, woonachtig in Julianadorp en omgeving, zal de marine een analyse laten uitvoeren van recente luchtmetingsdata van Julianadorp. “Er zijn in het verleden door de milieudienst meetpalen in het gebied geplaatst, waarvan de data nu door de marine verzameld worden. Met klachten van personeel wordt natuurlijk serieus omgegaan”, aldus Van der Maas. De woordvoerder licht toe dat de marine nu in afwachting is van de terugkoppeling … Lees meer