Tag Archives: olieraffinaderij

Antilliaans Dagblad: ‘SMOC zet zich schrap’

Willemstad – Laat duidelijk zijn, schrijft SMOC, dat op geen enkele wijze kan en zal worden toegestaan dat er vanaf het moment van een eventuele herstart van de Isla-raffinaderij sprake kan zijn van uitstoot die moderne milieunormen overschrijdt. Lees verder in het Antilliaans Dagblad.

SMOC: “ISLA DRAAGT MEER DAN 80 MCG/M3 SO2 BIJ EN MOET 75 MILJOEN GULDEN BOETE BETALEN”

“ISLA DRAAGT MEER DAN 80 MCG/M3 (microgram per kubieke meter) SO2 (zwaveldioxide) BIJ EN MOET 75 MILJOEN GULDEN BOETE BETALEN.” Dit zou komende dinsdag de uitspraak in Hoger Beroep moeten zijn in de zaak die door SHZC, SMOC en 25 bewoners is aangespannen. Berekeningen onjuist  Volgens Isla zijn de hoge SO2 metingen van de afgelopen jaren de schuld van de overige bronnen (Aqualektra, CRU, verkeer, scheepvaart) en is haar eigen bijdrage minder dan 80 mcg/m3. Ook volgens de deskundigen uit … Lees meer

Van Laar (PvdA) trekt van leer en geeft Plasterk het nakijken

Gisteren informeerde de PvdA Minister Plasterk met een brief de Tweede Kamer over de Isla-raffinaderij. Het was weer het bekende staaltje verkeerd informeren van de Kamer en de boel traineren. Klaarblijkelijk heeft Kamerlid Roelof van Laar, ook van de PvdA, hier een broertje dood aan. Op exact dezelfde dag confronteerde hij Minister Plasterk met een verzameling Kamervragen waarin hij Plasterk andermaal wees op het schenden van mensenrechten, hetgeen door de Kamer in meerderheid is bevestigd met een motie d.d. 10 … Lees meer

Augustus 2016: uitstoot zwaveldioxide wederom fors.

Afgelopen maand was het ook weer flink raak: de uitstoot van SO2 (zwaveldioxide). De WHO zegt over SO2 het volgende: ,,SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. Hospital admissions for cardiac disease and mortality increase on days with higher SO2 levels. When SO2 … Lees meer

Curaçaose overheid is bril kwijt: milieuvervuiling neemt toe (motie 2e Kamer)

Maar liefst 83,1 % van de mensen uit Wishi ervaart stankoverlast, aldus het Curaçaose CBS (Centraal Bureau van Statistiek) in 2011. Bevindingen als deze zijn illustratief voor de overlast die mensen onder de rook van het Isla-terrein al decennia ervaren. Dit ondanks het feit dat SMOC al sinds 2001 gratis milieu-economische adviezen aan de Curaçaose overheid en de Isla-raffinaderij verstrekt om de vervuiling juist te verminderen (zie grafiek helemaal onderaan). Het mag niet baten. Sterker nog. In 2016 wordt het … Lees meer

Wake-up-call voor Curaçaose overheid: Vragen over uitstoot zwaveldioxide, groene substantie en meer

Geachte heren en dames van de milieudienst, De luchtverontreiniging van Isla/BOO blijft, zoals SMOC al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid. Op geen enkele manier lijkt de overheid, en met name premier Ben Whiteman, zich bewust van de ernst van de situatie, en al helemaal niet van plan er iets aan te doen. Het verbaast ons dat van de … Lees meer

Uit de oude doos (1996?): Minister Doran-Scoop vindt Isla een ‘slecht onderhouden raffinaderij’

Soms komt het je goed uit, soms ook niet. Hoe dan ook, een samenleving gedijt goed bij de aanwezigheid van onderzoeksjournalisten. Op een of andere manier weet dit slag journalisten documenten boven tafel te krijgen waarvan je nog niets van afwist. Zo ook nu, op de hand van SMOC. We schrijven (vermoedelijk) eind 1996. De heer Salsbach, op dat moment gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao, ontving een verontrustende brief van Minister Doran-Scoop (Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne) over het bouwen van … Lees meer

Persbericht SHZC en SMOC: reactie op Vonnis inzake opheffing beslaglegging

Hoewel de rechter vaststelt dat er in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het Hof in 2010 geformuleerde verbod, stelt het vonnis ook dat het nog niet geheel vast staat of de dwangsom verbeurd is en dat daarom, tot de rechter zich daar definitief over heeft uitgesproken, de beslagen moeten worden opgeheven, onder de voorwaarde dat Isla eerst de proceskosten ter hoogte van ruim 32.000 gulden aan SHZC, SMOC c.s. moet voldoen. … Lees meer

Hulde voor Hachchi en Van Raak: Plasterk moet pro-actief aan de slag!

Vorige week dienden Hachchi (D66) en Van Raak (SP) twee moties in om Minister Plasterk ertoe te bewegen dat de problematiek omtrent de Isla tot het verleden moet gaan behoren. Plasterk zag dit niet zitten en daarom heeft SMOC hem gisteren een brief gestuurd met de relevante (juridische) feiten: Isla handelt onrechtmatig, maar is desondanks nog nooit bestuurlijk gehandhaafd. Met de nodige gemakzucht wees Plasterk er altijd op dat de Isla-problematiek een autonome aangelegenheid is voor en van het Land … Lees meer

Stank + gezondheidsgevaar = Isla

Vrij recent moest het Maria Immaculata Lyceum de deuren weer sluiten vanwege aanhoudende stankoverlast. In de dagen die daarop volgden werd SMOC op verschillende manieren benaderd door burgers en bedrijven met vragen als; wat is dat voor stank? ; is het gezondheidsgevaarlijk? Enz. De vragen waren terecht. In beginsel zou het goed zijn dat de Isla en de Milieudienst de gemeenschap informeerde. Uiteraard mocht dit niet zo zijn. Voor SMOC daarom aanleiding even wat belangrijke geurstoffen in dezen op een … Lees meer