Tag Archives: olieraffinaderij

Wat weet de rechter van ‘oil spills’?

Over de luchtvervuiling door de raffinaderij op Curaçao is al veel geschreven. Ter illustratie, Sanhueza e.a. schreven reeds in 1982 hun artikel “Air Pollution in Tropical Areas” (Studies in Environmental Sciences, Vol. 23, pp. 3-10, 1982). In dit artikel wijzen ze o.a. op de enorme uitstoot van toxische stoffen door de Isla –toen nog SHELL. Luchtvervuiling heeft ook in de media veel aandacht gekregen, met name in het laatste decennium. Over ongeveer zeven weken doet de rechter uitspraak over het … Lees meer

Agenda Tweede Kamer

De Isla heeft al meerdere malen, op initiatief van SMOC, de Tweede Kamer gehaald. Dat moet ook als logisch worden gezien, want de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft als beleidsterrein onder andere ‘waarborgen rechtszekerheid en mensenrechten’. Komende woensdag vergadert deze commissie weer. Eens kijken of de Isla weer onderwerp van debat wordt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de brief van SMOC aan de UN Committee on the Rights of the Child.

H2S = rotte eieren

Hey wat ruik ik nu weer voor de zoveelste keer weer? Het is de ISLA, althans de uitstoot ervan. De ISLA stoot diverse stoffen uit die stankoverlast veroorzaken. Op onze website maakten wij al melding van de alkylthiolen en arylthiolen. Naast de alkylthiolen en arylthiolen is er nog een bekende: H2S. Wat is dit voor stof? H2S heeft meer dan een naam. In de literatuur kom je de stof tegen onder de namen: zwavelwaterstof,waterstofsulfide, ‘rotte eieren gas’ en diwaterstofsulfide (de … Lees meer

Uit de oude doos: Trouw jaren 90

JEANNETTE VAN DITSHUIJZEN − 05/04/96, 00:00 WILLEMSTAD – Traag zweeft een witte vogel boven de zwarte smurrie. Van een houten keet druipen lange teerpegels naar beneden; dunne draden maken zich langzaam los en vallen op de grond. Op een smal dijkje geven groene planten blijk van een welhaast wanhopige levensdrang. Daarnaast glinstert het meer, vol olieafval in het felle zonlicht. Een erfenis van 70 jaar Shell op Curaçao. Net nu de Nederlandse minister De Boer (milieu) Shell heeft aangesproken op … Lees meer

SHELL (ook) verantwoordelijk milieuschade

CURAÇAO – Tijdens Shell’s jaarvergadering van aandeelhouders die vandaag plaatsvond in Den Haag heeft milieudefensie een rapport uitgedeeld. Hierin wordt Shell aangewezen als schuldige van ernstige milieuschade en sociale misstanden. Het rapport noemt twaalf specifieke gevallen, waaronder Curaçao. Amigu di Tera was tijdens de vergadering aanwezig om de puinhoop die Shell in 1985 bij het vertrek van Curaçao achterliet, aan te kaarten. Shell legde een last op de schouders van Curaçao toen ze bij haar vertrek geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor … Lees meer

Gele Kerst of Zwarte Kerst?

Wat wordt het voor Dushi Korsow? Een gele Kerst met al dat zwavel -en wat al niet meer- dat wordt gedumpt in de Marchenabaai, of een zwarte Kerst? Een zwarte Kerst? Jazeker, de ISLA gaat weer proberen op te starten. U weet dat dit gepaard gaat met veel overlast. SMOCheeft liever een rode Kerst. Rood is de kleur van liefde, van naastenliefde wel te verstaan. Voor de mensen die de ISLA als naaste hebben: wees gerust, SMOC doet wel aan naastenliefde. … Lees meer

De BOO: wie gaat dat betaaaaaaalen?

WILEMSTAD — De huidige regering is duidelijk een andere weg ingeslagen voor wat betreft de toekomst van de Build Own and Operate (BOO) energiecentrale op het terrein van de Isla-raffinaderij, die is ondergebracht in het bedrijf Curaçao Utilities Company (CUC). Was het plan van de overheid eerder dit jaar dat de Refineria di Kòrsou (RdK), eigenaar van de Isla-raffinaderij, eigenaar wordt van de energiecentrale, nu wil de huidige regering dat de Japanse meerderheidsaandeelhouders Mitsubishi en Marubeni investeren in de energiecentrale … Lees meer

Referendum over ISLA-raffinaderij leidt tot meer uitstel

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering wil een referendum houden over de Isla-raffinaderij. Deze terloopse mededeling deed premier Gerrit Schotte toen hij onlangs in Nederland was. Eerder bleek al uit een brief van voormalig staatssecretaris Ank Bijleveld dat het laatste BC van Curaçao had besloten de toekomstvisie over de Isla uit te stellen tot september 2011, een vertraging van bijna drie jaar. Correspondent René Roodheuvel vroeg aan voorzitter Peter van Leeuwen van de milieubeweging SMOC of hij zo’n referendum een goed … Lees meer

SMOC in gesprek met de politiek

Wanneer valt Pasen en Pinksteren op één dag? Nooit natuurlijk. Wanneer gaat de politiek serieus in gesprek met SMOC? Eigenlijk nooit, maar Minister Constancia is hiertoe wel bereid, gelukkig maar. Lees hier de belangrijkste punten van bespreking: Hoofdpunten tbv bespreking met Constancia 4 okt 2010

SMOC: overheid geeft geen prioriteit aan uitvoering Isla-vonnis

WILLEMSTAD – Stichting Schoon Milieu Curaçao heeft staatsecretaris Ank Bijleveld in een brief gewezen op de problemen die zich voordoen met het juist uitvoeren van metingen en berekeningen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.  In hoger beroep oordeelde de rechter onlangs dat Isla een dwangsom van 75 miljoen gulden moet betalen indien zij niet voldoet aan de normering zoals vastgelegd in de hindervergunning.   De milieubeweging stelt in de brief, mede geschreven namens stichting Humanitaire Zorg, dat … Lees meer