Tag Archives: raffinaderij

Opstarten ISLA: meten is weten

Woont u op Dushi Korsow? Dan heeft u het al in de gaten, de ISLA is weer aan het opstarten. Heeft u bij het opstarten van de ISLA belang bij stankoverlast en medisch ongemak? Tuurlijk niet. Wilt u het een en ander inzichtelijk proberen te krijgen dan adviseert SMOC om deze site te bezoeken. U krijgt dan een beeld van de concentraties zwaveldioxide en fijn stof in de lucht. Wilt u een indruk krijgen over de milieuhistorie en de milieuafspraken … Lees meer

Reactie ISLA en co: nul komma nul

In een periode van naastenliefde verwacht je veel van buren, vrienden en politici. Helaas hebben niet alle mensen een rechte rug, zo berichtte het Antilliaans Dagblad vandaag (21 december 2010) over de milieuproblematiek van de ISLA.

Hoe ga ik om met (BOO)geld?

Voor een cursus omgaan met geld kunt u terecht bij SMOC. Onze SMOC voorzitter, Peter van Leeuwen, werkte aan een leuke casus: de BOO en de ISLA. Want voordat je investeert in de BOO, moet je wel weten wat er gebeurt met de ISLA. De PDVSA lijkt niet voornemens om over de brug te komen. Een goede buur zijn die PDVSA mensen niet. De Amigoe berichtte hierover, lees maar: SMOCamigoe7december

Ineke van Gent (GroenLinks) legt de situatie uit

Voor 1 februari moet er een toekomstvisie komen voor de Isla-raffinaderij op Curaçao. Een motie van die strekking werd dinsdag 7 december in de Tweede Kamer in Den Haag aangenomen. Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks diende de motie in. Lees en luister verder op RNW.

Klare taal van onze advocaat

De stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) stapt opnieuw naar de rechter. De stichting heeft daartoe een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank waarin geëist wordt dat het Land Curaçao gevolg geeft aan de uitspraak van het Hof in eerste aanleg en bekrachtigd is in hoger beroep. De rechter oordeelde op 19 juli 2010 dat het Bestuurcollege de Isla moet houden aan de hindervergunning. Lees en luister verder.

Wijze mannen

Hoe ging dat liedje ook alweer? Oh ja, zo ging het ongeveer.  Wie gaat dat betalen, wie gaat dat betalen, wie gaat dat betaaaaaaaalen… Ach ja, zingt u zelf maar verder. Maar goed, er zijn nu wijze mannen benoemd, want men is de BOO beu. Maar waar komen die wijze mannen vandaan? De Wijzen komen toch uit het oosten?

Het aftellen van PDVSA op Dushi Korsow gaat verder

WILLEMSTAD —  De BOO-centrale moet zo snel mogelijk door de Curaçaose overheid worden overgenomen. Dit bracht PS-Statenlid Helmin Wiels gisteren naar voren tijdens een bijeenkomst van de Centrale Commissie van de Staten. Onteigening wordt door Wiels als de enige oplossing gezien voor de problemen, waarmee de energiecentrale van de Isla-raffinaderij op dit moment te kampen heeft. lees verder in de Amigoe

LAR procedure: Hoger Beroep

SMOC strijdt voor een beter milieu op Dushi Korsow! En met succes, lees het eindvonnis maar: Eindvonnis Lar Hoger Beroep 19 juli 2010

SMOC: overheid geeft geen prioriteit aan uitvoering Isla-vonnis

WILLEMSTAD – Stichting Schoon Milieu Curaçao heeft staatsecretaris Ank Bijleveld in een brief gewezen op de problemen die zich voordoen met het juist uitvoeren van metingen en berekeningen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.  In hoger beroep oordeelde de rechter onlangs dat Isla een dwangsom van 75 miljoen gulden moet betalen indien zij niet voldoet aan de normering zoals vastgelegd in de hindervergunning.   De milieubeweging stelt in de brief, mede geschreven namens stichting Humanitaire Zorg, dat … Lees meer

Ook in Nederland is er aandacht voor SMOC

Willemstad, 13 jan. Refineria Isla, de voormalige Shell-raffinaderij op Curaçao, moet een dwangsom betalen van – omgerekend – 30 miljoen euro omdat de raffinaderij niet tijdig de uitstoot van gassen binnen de milieunormen heeft gebracht. Dit vonniste de rechter op Curaçao gisteren in een beroepszaak op een kort geding dat was aangespannen door 24 bewoners, een bedrijf en twee milieustichtingen……….