Tag Archives: stankoverlast

Klachten van bewoners zijn terecht: WHO normen wederom overschreden

Uit nood schakelden bewoners onder de rook van de Isla kranten in i.p.v. de lokale overheid en de Isla zelf. Zo werd onlangs bekend. De klachten van bewoners zijn terecht, want afgelopen maand was het weer flink raak. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van … Lees meer

Vakantie op Dushi Korsou: zon, zee……en SO2

Lekker genieten van je vakantie. Op Curaçao kan dat heel goed, als je maar niet onder de rook van de Isla-raffinaderij woont. Deze raffinaderij stoot grote hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) en fijn stof uit. Zo ook in de maand juli. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van … Lees meer

Stank + gezondheidsgevaar = Isla

Vrij recent moest het Maria Immaculata Lyceum de deuren weer sluiten vanwege aanhoudende stankoverlast. In de dagen die daarop volgden werd SMOC op verschillende manieren benaderd door burgers en bedrijven met vragen als; wat is dat voor stank? ; is het gezondheidsgevaarlijk? Enz. De vragen waren terecht. In beginsel zou het goed zijn dat de Isla en de Milieudienst de gemeenschap informeerde. Uiteraard mocht dit niet zo zijn. Voor SMOC daarom aanleiding even wat belangrijke geurstoffen in dezen op een … Lees meer

Versgeperst: ‘MIL gesloten wegens stankoverlast Isla’

CURAÇAO – De leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum (MIL) zijn vanmorgen rond 11.00 uur naar huis gestuurd wegens stankoverlast van raffinaderij Isla. Een aantal docenten zijn gaan klagen bij de directie van de school waarna is besloten om de deuren te sluiten. “De stank slaat op je stembanden en ogen. De één is gevoeliger ervoor dan de ander,” zei één van de docenten. Overlast De directeur van het RK-bestuur Lisette van Lamoen-Garmers, vernam gisteren al dat de school last … Lees meer

Amigoe: ‘800 leerlingen wegens Isla-stankoverlast naar huis’

WILLEMSTAD — In verband met stankoverlast afkomstig van de Isla-raffinaderij, zijn vandaag ongeveer 800 leerlingen, 500 van het Maria Immaculata Lyceum (MIL) en 300 van de Ancilla Domini vsbo, eerder naar huis gestuurd. Directeur van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Lisette van Lamoen-Garmers, kreeg voor elven toestemming van demissionair-minister van Onderwijs, Cornelis Smits, om de RKCS-leerlingen en docenten naar huis te sturen, nadat zij in groten getale hadden geklaagd over een zwavelgeur. “Ik heb begrepen dat er gisteren ook sprake … Lees meer

‘School (MIL) ontruimd vanwege stankoverlast Isla’

Het bestuur van SMOC heeft vernomen dat het MIL vanochtend de school weer eens heeft ontruimd vanwege stankoverlast door de Isla. Uit de eerste metingen op www.luchtmetingencuracao.org blijkt dat de uitstoot van fijn stof vanochtend fors toenam. Helaas wordt niet gemeten welke stoffen (bv. VOC’s, mercaptanen en thiolen) zijn vrijgekomen, zodat de impact op de volksgezondheid kan worden bepaald. Meer informatie volgt wellicht.