Tag Archives: “Tweede Kamer”

Reactie SMOC op brief Minister Plasterk Plasterk d.d. 18 januari 2016

De brief van18 januari j.l. van  Minister Plasterk aan de 2e Kamer over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Isla raffinaderij wordt door hem dan misschien wel politiek correct geacht, maar is feitelijk op diverse punten verre van correct. Smoc neemt daarom graag deze gelegenheid te baat om enkele van de feitelijke onjuistheden recht te zetten. Het Isla dossier behoort tot de autonome verantwoordelijkheid van Curaçao. Deze stelling van de Minister is juist,  zolang er geen sprake … Lees meer

Notitie SMOC: hoorzitting Tweede Kamer der Staten-Generaal (27 januari 2016) Kom tot bestuurlijke oplossing, per direct.

Korte samenvatting: bevindingen en bestuurlijke oplossing volgens SMOC Gedurende WOI startte de Koninklijke Shell met raffineren op Curaçao: de Isla is een feit. Gedurende WOII leverde de Isla flinke hoeveelheden brandstof voor de geallieerden: Europees Nederland heeft hier flink van geprofiteerd en gedenkt dat op 4 mei (onbewust?). Diverse rapporten en publieksdemonstraties aangaande milieu- en gezondheidsoverlast ten spijt heeft Shell zonder milieuvergunning gedraaid, dit tot aan haar vertrek in 1985.[1] Het (geografisch kleine) Eilandgebied Curaçao kreeg, door mede toedoen van … Lees meer

Volkskrant: ‘Klaver en Samsom, begin jullie klimaatverbond in de Caribische achtertuin’

Opinie- De klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samsom is een goed idee. Maar waarom wordt er met geen woord gerept over de Caribische eilanden? Drs. Arjan Linthorst is bestuurslid Stichting Schoon Milieu Op Curaçao. 27 november 2015, 11:00 Heel terecht dat de Volkskrant de initiatiefwet van Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks) over het klimaat breed heeft uitgemeten, in aanloop naar de klimaattop in Parijs. Ook mooi dat Samsom en Klaver openstaan voor kritiek. Ze vergeten namelijk de Caribische achtertuin. … Lees meer

Amigoe: ‘Waarom kan RMR niet ingrijpen in Isla-problematiek?’

DEN HAAG — Waarom kan de Rijksministerraad (RMR) wel aanwijzingen geven als het gaat om deugdelijk bestuur of financiën en niet als het gaat om de Isla-problematiek? Die vraag kwam aan de orde tijdens de eerste vergadering van de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties na het zomerreces. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar herhaalde vandaag zijn verzoek om informatie over de rol die de Rijksministerraad kan spelen inzake de Isla. “De informatie die de Tweede Kamer over de Isla heeft, is inmiddels al … Lees meer

9 September: Tweede Kamer vergadert over SMOC, Isla en mensenrechten

Is reces vakantie voor de Kamerleden? SMOC is niet te beroerd om Kamerleden ook een fijne vakantie te gunnen, maar direct na het reces staan Isla en SMOC wel op de Kameragenda! Het loont voor een Kamerlid daarom de moeite om de alsmaar erger wordende uitstoot van de Isla en het niet bestuurlijk handhaven ervan door enig overheid goed onder de loep te nemen. Dit uiteraard om vervolgens bestuurlijke daden te initiëren die de aanhoudende schending van mensenrechten teniet doen. … Lees meer

Amigoe: ‘Curaçao kan Isla-vervuiling zelf niet oplossen’

DEN HAAG — De Tweede Kamer is er vrijwel eensgezind over dat de Curaçaose autoriteiten de problemen met de Isla-raffinaderij niet alleen op kunnen lossen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belooft dat hij zal helpen waar het kan, maar dat het initiatief toch echt bij Curaçao ligt. De Isla-raffinaderij kwam gisteren ter sprake tijdens het laatste overleg voor het zomerreces. Eigenlijk benadrukte alleen VVD-Tweede Kamerlid André Bosman dat de Curaçaose regering de verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen … Lees meer

Persbericht: ‘SMOC spreekt met Minister Whiteman over Isla en rol Nederland’

Willemstad, 14 april 2013 SMOC voorzitter Peter van Leeuwen heeft woensdag een gesprek gevoerd met Minister Ben Whiteman over de Isla, in het bijzijn van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg, Jan Huurman. “Het was een goed gesprek”, aldus Van Leeuwen. “De minister heeft in de recente Tv-documentaire Stikken in het Paradijs van Zembla gezegd dat Nederland de landsregering van Curaçao dient te steunen om uit de problemen te komen. Tijdens ons gesprek onderbouwde hij dat door o.a. te verwijzen naar … Lees meer

Uit de oude Kamerdoos: ‘Volkskrant: Curaçao moet zorgen voor schonere lucht’

Curaçao moet de luchtvervuiling op het eiland aanpakken. De plaatselijke olieraffinaderij Isla dient schoner te gaan produceren. Het eiland moet zich bovendien eindelijk eens aansluiten bij de landen die het milieuverdrag van Kyoto respecteren…. In het hartje van Willemstad ligt de Isla-olieraffinaderij. Tot 1985 was die van Shell, maar tegenwoordig is het een bedrijf van het eiland Curaçao, die de raffinaderij verhuurt aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA. Een groot deel van de stad heeft te lijden onder de dagelijkse uitstoot … Lees meer

Spies informeert Tweede Kamer over de Isla

Minister Spies heeft met een brief (d.d. 28 juni 2012) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar bezoek aan Curaçao. De Kamerleden zijn ook over de Isla geïnformeerd  Dit schrijft Spies: ,,Met de heer Schotte heb ik ook over de Isla raffinaderij gesproken. Hij heeft een toelichting gegeven op het plan van aanpak zoals dat eind mei door de regering van Curaçao is vastgesteld. Daarbij zal Curaçao een tweesporenbeleid voeren. Curaçao zal op korte termijn een of meerdere investeerders trachten te vinden om een modernisering … Lees meer

SMOC op Versgeperst: ‘Schotte heeft feiten Isla niet juist’

CURAÇAO – Volgens SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen heeft premier Gerrit Schotte de Kamerleden onjuist ingelicht over de Isla-vervuiling. “De premier heeft verteld dat de BOO de grootste vervuiler is terwijl dit pertinent niet juist is. Ik heb geen idee hoe hij aan die informatie komt.” “Voor de gemiddelde vervuiling zwaveldioxide is Isla voor 70 procent verantwoordelijk en de BOO voor 30 procent”, legt Van Leeuwen uit. “We hebben dit ook in een rapport aan de premier laten zien.” Schotte zou … Lees meer