Tag Archives: waarborgfunctie

Uit de oude doos: ‘Motie van GroenLinks, D66 en PvdA’

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 32500 IV 14 Motie van het lid van gent c.s. Vergaderjaar 2010-2011 Nr. 14 Voorgesteld 2 december 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) in 2008 met Curaçao is afgesproken dat aan de ISLA-raffinaderij milieunormen zullen worden gesteld, maar dat pas recent zicht is gekomen op de daadwerkelijke normoverschrijdingen; overwegende, dat aan Curaçao gevraagd is om voor 1 december 2010 een toekomstvisie op de ISLA-raffinaderij te ontwikkelen, … Lees meer

VVD en D66 bijten elkaar over de Isla en de waarborgfunctie

Op 31 maart jongstleden besprak de Tweede Kamer der Staten-Generaal de zogeheten Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en St. Maarten. Het voorlopige gespreksverslag vindt u hier: Concept_verslag_Staat_van_het_bestuur_Aruba,_Curaçao_en_Sint_Maarten. M.b.t. de Isla-raffinaderij hielden de VVD en D66 er een andere visie op na. Heel terecht wees D66, bij monde van mevrouw Hachchi, de VVD op de selectieve inzet van de liberalen als het gaat om de waarborgfunctie. SMOC is zeer benieuwd wat voor vervolg dit mag krijgen. Zie hieronder voor de … Lees meer

Van SMOC: brief voor Hennis en Plasterk

Aan: Hare excellentie mevrouw J. Hennis-Plasschaert Zijne excellentie de heer Dr. R.H.A. Plasterk Cc: Zijne excellentie Dr. B. Whiteman (Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur), M. Franco (Statenvoorzitter der Staten van Curaçao), Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer), Vaste Commissie voor Defensie (Tweede Kamer), Commissie Koninkrijksrelaties (Eerste Kamer), Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer) en Mr. J.P.H. Donner (Vice-voorzitter Raad van State)   Datum: 10 oktober 2014 Betreft: Isla-raffinaderij (hierna, Isla)     Hooggeachte mevrouw Hennis-Plasschaert en heer … Lees meer

Ministerschap(pen) een speeltuin van de democratie?

Een dag later dan beloofd heeft Minister Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Kamervragen beantwoord over de Isla. Het antwoord is teleurstellend te noemen. Hennis geeft aan dat zij als werkgever een verantwoordelijkheid heeft om personeel van defensie gezondheidsveilig te huisvesten op Curaçao. Logisch natuurlijk. Het is duidelijk dat je dan niet benedenwinds van de Isla moet zijn. Vreemd is wel hoe Hennis met Minister Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur) van Curaçao nu is overeengekomen om een extra … Lees meer

Versgeperst: “SMOC: niets staat onderzoek Isla in de weg”

CURAÇAO – Niets staat de Curaçaose overheid in de weg om een onderzoek te laten uitvoeren naar de uitstoot van de Isla. Dat zegt de voorzitter van de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) Peter van Leeuwen in gesprek met Radio Hoyer 2. Aanleiding is het onderzoek naar de uitstoot van de Isla-raffinaderij. Vandaag werd bekend dat minister Jeanine Hennis-Plasschaert in een brief aan de Tweede Kamer heeft bevestigd dat Nederland Curaçao officieel heeft verzocht om onderzoek te doen. Verantwoordelijkheid … Lees meer

Antilliaans Dagblad: ‘Plasterk en de Isla’

Gisteren (3 juli) stond de Isla-raffinaderij van Curaçao andermaal op de agenda van de Tweede Kamer. Ik stel andermaal, omdat met de uitzending van Zembla (d.d. 20 maart 2013) de Isla steeds vaker wordt geagendeerd. Ook gisteren werd minister Plasterk weer bevraagd over de Isla. In dezelfde vergadering werd ook ‘goed bestuur’ besproken en wat de rol van Den Haag is indien er sprake is van ondeugdelijk bestuur in een van de Caribische Rijksdelen. Volgens Plasterk is Den Haag aan … Lees meer

Derecho humano, art. 43, good governance: kambio di VVD i PVDA

31 di mart 2013 – Tabatin un tempu ku VVD i PVDA huntu no tabatin mayoria di asiento den Tweede Kamer. Awor sí nan ta forma koalishon. Kiko VVD ku PVDA tabata opiná tokante Isla i mantenshon di dje, ora nan dos huntu no tabatin mayoria den Tweede Kamer? A violá derecho humano i maneho tabata indesente, asina nan a deklará den e moshon Moties VVD2009. Den e kaso Art. 43 ta aplikabel. E aktitut di e temporada ei ta kontrastá … Lees meer

Uit de oude doos: ‘Spierballentaal van Donner?’

Minister Piet Hein Donner van Koninkrijksrelaties sluit niet uit dat de waarborgfunctie een keer gebruikt zal worden om in te grijpen als het bestuur ergens in het Koninkrijk, bijvoorbeeld op Curaçao, ondeugdelijk is. De Kamerleden zijn daar wel bang voor, omdat dit een zwaar middel is. Donner: “Het is alleen niet vooraf te zeggen wanneer de waarborgfunctie te gebruiken is, omdat dit het handelen van het eigen bestuur zou belemmeren.” De discussie over de waarborgfunctie is actueel vanwege de zorgelijke … Lees meer

NRC: ‘PvdA wil berisping Shell om schending mensenrechten in Nigeria’

Volgens het NRC wil de PvdA dat Rutte Shell op de vingers tikt. Wanneer krijgt PDVSA, RdK, Schotte en/of Schotte zo’n olietik van Rutte? Zie hieronder voor een gedeelte van het NRC bericht: ,,De PvdA vindt dat het kabinet oliemaatschappij Shell moet berispen, omdat die veiligheidstroepen financiert die mogelijk betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. De sociaaldemocraten noemen het onverantwoord en onacceptabel dat het olieconcern betrokken is bij dergelijke praktijken. De aantijgingen voor de mensenrechtenschendingen komen van de Britse organisatie Platform, die meent dat … Lees meer

Versgeperst: ‘Groenlinks verontwaardigd over toekomst Isla’

CURAÇAO – Ineke van Gent van Groenlinks is verbijsterd over de plannen van premier Gerrit Schotte over de toekomst van de Isla. “Al jarenlang brengt de Isla ernstige schade toe aan mens en milieu op Curaçao. Nu blijkt dat de premier niet veel verder is gekomen dan alles bij het oude te willen laten.” Groenlinks wil dat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een beroep op de waarborgfunctie, het bestuur van Curaçao tot de orde roept. “Er … Lees meer